Årsstämmor

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Nedan finns material från årsstämmor och extrastämmor som hållits:

2021

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2021
Ägde rum digitalt 25 mars 2021 hos Energiföretagen Sverige i Stockholm och digitalt.

Protokoll från stämman 2021

Valberedningens förslag 2021

Verksamhetsplan 2021

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning


2020

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2020
Ägde rum digitalt 26 mars 2020 hos Energiföretagen Sverige i Stockholm och digitalt.

Protokoll från stämman 2020

Valberedningens förslag 2020

Verksamhetsplan 2020

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET EXTRASTÄMMA 2020
Ägde rum 10 september 2020 hos Björn Jarlsäter och digitalt. Frågan gällde val av ny kassör och ny revisor till styrelsen.

Protokoll från extrastämman


2019

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2019
Ägde rum 28 mars 2019 i Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2019

Valberedningens förslag 2019

Verksamhetsplan 2019

Förvaltningsberättelse årsredovisning

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET EXTRASTÄMMA 2019
Ägde rum 18 september 2019 vid Norra Bantorget. Frågan gällde upptagande av lån för vägrenovering i området.

Protokoll från extrastämman


2018

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2018
Ägde rum 27 mars 2018 på Norra Bantorget.

Protokoll från stämman 2018

Valberedningens förslag 2018

Verksamhetsplan 2018

Förvaltningsberättelse årsredovisning


2017

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2017
Ägde rum 21 mars 2017 kl 18:00 i Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2017

Valberedningens förslag 2017


2016

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman ägde rum 2016-03-17 i Haninge kulturhus.

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2016

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet

 2015

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämman ägde rum tisdag den 24 mars 2015 kl. 18:00 Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2015

Utskick inför stämman:

  1. Kallelse till stämma
  2. Utskick
  3. Förvaltningsberättelse – Årsredovisning
  4. Revisionsberättelse
  5. Valberedningens förslag
  6. Verksamhetsplan 2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 2014

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2013

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2013

Här finns länkar till följande dokument:

Protokoll från årsstämman 2013

Årsberättelse 2012

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan & budget 2013

I utskicket inför stämman fanns ett utdrag ur registret som omfattar er och er fastighet. Läs noga igenom detta och om ni hittar felaktigheter eller något ni undrar över så maila till: bert.melen@gmail.com (gäller enbart samfällighetens uppgifter)
Om din fundering gäller båtplatser, maila hamnkaptenen Mikael Rykatkin på mikael.rykatkin@live.se

STYRELSEN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2012

Protokoll årsstämma 2012
Kallelse och material till årsstämman 2012

Policy Angående trädfällning