Årsstämmor

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Nedan finns material från årsstämmorna:

2018

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2017
Ägde rum 27 mars 2017 i Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2018


2017

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2017
Ägde rum 21 mars 2017 kl 18:00 i Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2017

Valberedningens förslag 2017


2016

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman ägde rum 2016-03-17 i Haninge kulturhus.

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2016

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet

 2015

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämman ägde rum tisdag den 24 mars 2015 kl. 18:00 Haninge kulturhus.

Protokoll från stämman 2015

Utskick inför stämman:

  1. Kallelse till stämma
  2. Utskick
  3. Förvaltningsberättelse – Årsredovisning
  4. Revisionsberättelse
  5. Valberedningens förslag
  6. Verksamhetsplan 2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 2014

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2013

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET ÅRSSTÄMMA 2013

Här finns länkar till följande dokument:

Protokoll från årsstämman 2013

Årsberättelse 2012

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan & budget 2013

I utskicket inför stämman fanns ett utdrag ur registret som omfattar er och er fastighet. Läs noga igenom detta och om ni hittar felaktigheter eller något ni undrar över så maila till: bert.melen@gmail.com (gäller enbart samfällighetens uppgifter)
Om din fundering gäller båtplatser, maila hamnkaptenen Mikael Rykatkin på mikael.rykatkin@live.se

STYRELSEN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2012

Protokoll årsstämma 2012
Kallelse och material till årsstämman 2012

 

Policy Angående trädfällning