Att köpa hus i Mörbyfjärden

Du kanske funderar på att köpa hus i Mörbyfjärdens tomtområde? Du kanske redan har köpt hus här? Du kanske rent av har bott här en tid, kortare eller längre? Du kanske är mäklare? Det spelar ingen roll, det här kan vara nyttigt för alla att veta.

Samfällighet/föreningar och övergripande

När du köper hus i Mörbyfjärdens tomtområde blir du medlem i MSF – Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Per automatik blir du också medlem i Ornöfärjans samfällighetsförening. En stor förening där du frivilligt kan vara med är också MIF – Mörbyfjärdens Idrottsförening – som anordnar många aktiviteter i området.

Läs om dessa tre föreningar och allmänt om organisation, drift, ordning och erbjudanden på Mörbyfjärdens webbplats där du nu befinner dig (www.morbyfjarden.se) under allmänt om samfälligheten. Sök fördjupad information om MSF här och MIF här.

Företaget Föreningshuset sköter administrationen åt MSF, och skickar bland annat ut den årliga fakturan – som är uppdelad i en faktura under våren efter stämman, och en vid årsskiftet. Föreningshuset sänder också ut kallelse till årsstämman och annat.

Inom tomtområdet finns en hjärtstartare i Idrottsföreningens (MIF) klubbstuga invid tennisplanerna. Ambulanshelikopter kan gå ned på flera platser, en lämplig sådan plats är fotbollsplanen bredvid tennisbanorna.

Information inom Mörbyfjärdens tomtområde

  • Mörbyfjärdens webbplats (www.morbyfjarden.se) har information om allt som rör tomtområdet. Här finns också information från de olika samfälligheter för vattenhantering och avlopp som har bildats i olika kvarter inom området. Totalt finns 14 kvarter.
  • Varje vår/försommar publicerar MSF ut ett fyrsidigt informationsblad – sommarbrevet – på Mörbyfjärdens webbplats. Sommarbrevet har inloggningsuppgifter till Min sida, där kan du logga in och uppdatera dina uppgifter i samfällighetens medlemsregister. Där ser du även dina fakturor från samfälligheten.
  • MSF håller senast i maj varje år sin årsstämma.
  • Idrottsföreningen (MIF) skickar på våren ut sin programkalender där årets aktiviteter framgår.
  • Varje kvarter har ett kvartersombud som sköter viss koordinering för Idrottsföreningens (MIF) aktiviteter.
  • Idrottsföreningen (MIF) har en Facebooksida – Mörbyfjärden MIF – som du gärna får gå med i.
  • Ett antal anslagstavlor finns uppsatta i tomtområdet vid många av kvarteren i området. Huvudanslagstavlan sitter centralt vid den gamla affären.

Lär om Ornö och hitta hit

Ornö är södra skärgårdens största ö och berömd för sin rika natur och djurliv. Besök Ornö Skärgård som beskriver allt ifrån öns spännande historia till de sevärdheter och den service som finns på ön.

Den som vill fördjupa sig riktigt och få en känsla för ön rekommenderas att läsa Ornöboken som skrevs 1945 och trycktes om 1989. Boken finns att låna på biblioteket vid butiken på Ornö som ligger i Bygdegården nära kyrkan. Den kan också köpas på Bokbörsen.

Riktigt kul är att ön utvecklas. I september år 2017 öppnade Ornö Skärgårdshotell och från november samma år kunde bilar och båtar tankas på Ornömacken i Kyrkviken nedanför Bygdegården. Bland andra nyheter från 2017 märks Bed and breakfast på Sundby gård och en Podtaxi som trafikerar ön.

Enklast når du Ornö med Ornöfärjan som trafikerar sträckan Dalarö – Hesselmara (på Ornö). Biljetter handlar du på Ornö eller bokar på Ornö sjötrafiks webbplats. På ön går en SL-buss linje 889 som passar vissa färjeturer. Waxholmsbolaget anlöper också flera bryggor med sina linjer 18, 19, 20 och 40.

Upptäck ditt eget Ornö

Allra mest glädje av ön får du om du gör dina egna erfarenheter och tar dina egna vägar. Det finns gamla nedlagda stigar, mystiska mäktiga sjöar, berg, grottor, farliga gungflyn (inhägnade), ett flertal gruvor i olika storlekar, svamp- och bärplockarställen. Det här är bara några exempel. Du formar ditt eget Ornö och hemlighåller det du vill ska vara ditt eget.

Välkomna till en ö att bli riktigt kär i!