Bodalviken

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.
Föreningen har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta reningsverk samt ledningar och vattennät.

Kontaktperson:
Ordförande : Per-Olof Nylén
mailadress: per-olof@nylen.info

Nystädat i Bodalviken