Sommarbrev

Mörbyfjärdens Samfällighet mejlar i början av sommaren ut ett sommarbrev till de tomtägare som har registrerat en e-postadress.

Ladda ner här: Sommarbrev 2020

Ladda ned här: Sommarbrev 2021

Ladda ned här: Sommarbrev 2022