Rutin vid problem

Vid fel på vakuumtoaletten

Om toaletten fungerar sämre än normalt eller inte alls, försök om möjligt konstatera om felet kan ligga hos dig själv genom att kontrollera följande:

  • Inget händer när man spolar
  • Fräsande eller främmande ljud från toaletten?
  • Försvinner vattnet i toalettskålen utan att ni spolar?
  • Om någon granne är ute, kontrollera om de har samma fel/problem

Kontakta därefter styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening, i första han per telefon:

Göran Stenfelt              0708-19 59 49                   goran.stenfelt@hotmail.com

eller, om Göran inte är anträffbar,

Peter Lundbeck           070-268 73 92                   lundbeck@telia.com

Styrelsen tar därefter kontakt med Thomas Larsson för vidare felsökning och åtgärder.

Som medlem behöver man alltså inte själv kontakta Thomas Larsson utan det ombesörjs av styrelsen.

Skulle ingen i styrelsen vara anträffbar kan man om situationen är akut, ta en direkt kontakt med:

Thomas Larsson, 070-521 79 71, eller i hans frånvaro, Anders Larsson, 070-218 86 96.

Om man själv tar kontakt med Thomas eller Anders Larsson måste detta så snart som möjligt meddelas till styrelsen antingen på ovan angivna mailadresser eller till obs@morbyfjarden.se

BDT-avloppet

Om man upptäcker ett fel eller problem med BDT- avloppet ska man agera på samma sätt som beskrivs ovan.

Ornö 2019-07-04

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening