OBs

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.
OBs har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.

OBs bankgironummer är 5034-6576

Vi informerar löpande under menyn ”Nyheter OBs” om hur arbetet fortlöper.

Stämmor, årsredovisningar

Här hittar du viktig information om hur du bäst använder avloppsanläggning för att undvika problem!

Kontaktpersoner: Se styrelse och valberedning

Mail: obs@morbyfjarden.se