MIF programkalender 2022

Klicka på länken nedan för att öppna Kalendern/ Programmet.

MIF Programmet Sommaren 2022

Om du vill lägga till MIF-kalendern i din egen google-kalender, klicka här

Om du vill prenumerera på kalendern i din iPhone, gör så här:

  1. Inställningar
  1. Konton och lösenord
  1. Lägg till konto
  1. Annat
  1. Lägg till prenumererad kalender
 1. Som “Server:” kopiera och klistra in server-adressen nedan:

https://calendar.google.com/calendar/ical/jafv4b0kskjk89jnus55kbvvf4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics