MIF

För aktuell information och kontakt, se Facebook-gruppen Mörbyfjärden MIF som du är välkommen att gå med i.

Köp gärna MIFs profilkläder här.

Även de som inte bor i Mörbyfjärdens tomtområde är välkomna att vara med i MIF:s verksamhet som drivs genom våra fem sektioner:

  • Allmänna sektionen
  • Simsektionen
  • Båtsektionen
  • Tennissektionen
  • Fotbollssektionen

Sektionerna arrangerar och ansvarar för aktiviteter under sommaren. Föreningens styrelse och sektionsledarna väljs i samband med årsmötet. Deltagare i MIF:s aktiviteter är inte försäkrade av föreningen.

MIF ansvarar övergripande även för midsommardansen och MIF-festen som arrangeras av kvarteren i Mörbyfjärdens tomtområde. Det praktiska ansvaret för midsommarfirandet och kvällsdansen växlar enligt en fastställd turordning. 2023 arrangeras midsommarfirandet av Stornäset och MIF-festen av Kolnästäppan / Näsudden / Näsängen.

Varje kvarter representeras av ett kvartersombud vars främsta uppgift är att vara kvarterets kontaktperson mellan kvarteret och styrelsen. Kvartersombuden ska också samordna de boendes aktiviteter.

Information och samtycke GDPR

Med anledning av den nya europeiska dataskyddsförordningen 2018

  • MIF samlar in kontaktuppgifter och ibland personnummer på medlemmar för att vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet.
  • Uppgifterna sparas så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.  Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
  • Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.
  • Genom ditt medlemskap i MIF samtycker du (eller som vårdnadshavare till ditt barns medlemskap) till att vi samlar dessa personuppgifter om dig eller ditt barn. Om du vill avsluta ditt medlemskap raderas dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta ordförande i styrelsen.