OBs styrelse & valberedning

OBs Styrelse, valda vid stämman 23 maj 2023

  • Peter Lundbeck, ordförande, tomt 153
  • Gunnel Wärn Hede, kassör, tomt 146
  • Eva-Britt Lilja Rönnholm, sekreterare, tomt 51
  • Göran Stenfelt, ledamot, tomt 31
  • Christer Sundbom, ledamot, tomt 34
  • Patrik Hallman, ledamot, tomt 208
  • Patrik Hansson, suppleant, tomt 152
  • Magnus Kruså, suppleant, tomt  221

Maila gärna OBs styrelse:  obs@morbyfjarden.se

OBs valberedning

 • Anders Sundqvist, tomt 231, (sammankallande)
 • Lotta Sundqvist, tomt 150