OBs styrelse & valberedning

OBs Styrelse

  • Gunnel Wärn Hede, ordförande, tomt 146
  • Göran Stenfelt, ledamot, tomt 31
  • Maria Wright, kassör
  • Eva-Britt Lilja Rönnholm, sekreterare, tomt 51
  • Patrik Hallman, styrelseledamot, tomt 208
  • Peter Lundbeck, suppleant, tomt 153,

Maila gärna OBs styrelse:  obs@morbyfjarden.se

OBs valberedning

 • Anders Sundqvist, tomt 231, (sammankallande)
 • Lotta Sundqvist, tomt 150