Nyheter & historik

Här lägger Ornö Brevik samfällighet (OBs) upp historik, nyheter och aktuell information som berör medlemmarna i OBs samt även övriga boende i området.
Se även:
* Rutin vid problem
* Vilken station du tillhör
* Dokument och kartor
* Protokoll från stämmor

Historik, systembeskrivning och lite bilder för Ornö Brevik samfällighetsförenings avlopp vid Centralområdet Mörbyfjärden – Ornö

Stämma 2021
2021 års stämma kommer att äga rum den 18 maj 2021

Beslut i överklagandefråga, oktober 2020
OBs styrelse fick överraskande reda på att ytterligare ett överklagandeärende har pågått och att dom nu fallit.
Troligen har vi inte fått information för att det bedömts att vi inte är sakägare, vilket kan tyckas konstigt. Se domen här: DOMSLUT

Medlemsinformation oktober 2020
Information om Jet Descale Gel 1 från september 2020
Information om Jet Descale mail 2 från oktober 2020
Information om avbrott i pump 4 oktober 2020