Nyheter & Historik

Här lägger Ornö Brevik samfällighet (OBs) upp historik, nyheter och aktuell information som berör medlemmarna i OBs samt även övriga boende i området.
Se även:
* Rutin vid problem
* Vilken station du tillhör
* Dokument och kartor
* Protokoll från stämmor

Historik, systembeskrivning och lite bilder för Ornö Brevik samfällighetsförenings avlopp vid Centralområdet Mörbyfjärden – Ornö

Inspektionsrapport från SMOFH 18 december 2023

Beslut i överklagandefråga, oktober 2020
OBs styrelse fick överraskande reda på att ytterligare ett överklagandeärende har pågått och att dom nu fallit.
Troligen har vi inte fått information för att det bedömts att vi inte är sakägare, vilket kan tyckas konstigt. Se domen här: DOMSLUT