Styrelse & Valberedning

Samfällighetens styrelse 2022:

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorssuppleant:

  • Vakant

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta Helene Lilja, helenewsson@hotmail.com
För frågor om båtplatser, kontakta hamnansvarig Roger Thunell, roger.thunell@el-logik.com

Valberedning: