Allmänt om samfälligheten

Information till nya och gamla fastighetsägare samt deras gäster.

Mörbyfjärdens tomtområde består av 14 ”kvarter”, med cirka 320 tomter/fastigheter:

 • Bodal
 • Bodalsberget
 • Breviksängen
 • Kolnäset
 • Kolnästäppan
 • Konvaljeholmen
 • Lill-Brevik
 • Norra Gärdet
 • Norra Storskogen
 • Näsudden
 • Näsängen
 • Stor-Brevik
 • Stornäset
 • Södra Storskogen

Varje fastighetsägare är obligatoriskt medlem i två samfälligheter:

 1. Mörbyfjärdens samfällighetsförening
 2. Ornöfärjans samfällighetsförening

1. Mörbyfjärdens samfällighetsförening består av fyra ansvarsområden som arbetar med följande verksamheter:

·        GA:1 – Centrumanläggning – bastu, bad och bollplaner med omgivande markområde

·        GA:17, GA:18, GA:19 – Vattenförsörjning – vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar för fastigheter inom skyddsområdet för vattentäkter (GA:17). Dessutom vintervattennät (GA:18) och sommarvattennät (GA:19)

·        GA:16 – Hamnanläggningar – bryggor och uppläggningsplatser

·        GA:5 – Vägar och allmän platsmark – vägar med längd av ca 13 km

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta Rune Forsberg, rune.forsberg@hotmail.com

2. Ornöfärjans samfällighetsförening bildades för att få till stånd reguljär förbindelse till Ornö. Föreningen arrenderar bilfärjor av OSAB – Ornö Sjötrafik AB. Samtliga fastigheter inom Mörbyfjärdens tomtområde samt större delen av övriga fastigheter på Ornö ingår i denna förening.

Aktiviteter som sköts av Mörbyfjärdens idrottsförening, MIF:

Medlemskap i MIF är frivilligt, men viktigt för att skapa aktiviteter och trivsel för barn och vuxna. Inbetalningskort för medlemskap i MIF skickas ut årligen.

MIF arrangerar och ansvarar under sommarmånaderna för följande:

 • Tennisskola
 • Simskola/märkestagning
 • Jollesegling/skola
 • Motionslöpning, spår 3, 4, 5 och 8-kilometers skogsslingor
 • Skogspromenad-bingo

MIF arrangerar dessutom varje år midsommarfest, kvällsdans och tävlingar/lekar såsom Ornö Open (tennis), Ornö Triathlon, simavslutning med stafettsimning, och Ornöloppet med mera.

Idrottsföreningen har att utse ett ombud för varje kvarter som kallas ”kvartersombud”. Dessa kvartersombud är sammankallande vid gemensamma aktiviteter såsom midsommar och kvällsdans.

I MIFs årliga sommarprogram anges vilket kvarter som har ansvar för årets Midsommarfirande respektive kvällsdans.

Vintertappställen för vatten finns på följande platser:

Intill tomt nr 15, Stor-Brevik
Tomt nr 163, korsningen Norra Gärdet/Breviksängen
Tomt 165 korsningen Bodalsvägen och stigen/trappan ned till Breviksängen

Lite om regler och rutiner:

För att vårt vackra område ska bibehålla sitt värde vad gäller naturskönhet och allmän trivsel krävs mycket arbete. Detta görs av en del entusiaster – oftast ideellt. Detta ska vi vara mycket glada för och alla bör vi tänka efter om vi på något sätt kan bidra med sådant arbete. Det är en skrämmande tanke om dessa eldsjälar och deras efterföljare skulle försvinna.

Att vårda vårt område kan vara enkla saker som att plocka upp skräp, flaskor, burkar som tanklösa barn eller vuxna kastat ifrån sig. Vi uppmanar också alla hundägare att vara observanta på att inte låta hunden springa lös då den kan skrämma rådjur och andra djur i naturen och plocka upp/städa efter hunden för att slippa obehaget att trampa i hundbajs. Att även hunden vill bada och svalka av sig på sommaren har alla full förståelse för, men det ska inte ske på de framför allt iordningsställda badplatser.

Viktigt är också att se till att röja sly vid dikes/vägkanter utanför och innanför den egna tomten. På hemsidan finns regler för i vilken omfattning det är tillåtet att fälla träd.

Information om allmänna städdagar samt övriga aktiviteter skickas ut varje ur med MIF:s sommarprogram och uppsätts även på föreningens anslagstavla vid Brevik (p- platsen vid gamla affären).

Observera också att det på alla våra vägar gäller max 30 km/h, något som alla måste ta hänsyn till och som våra gäster bör informeras om.

Helikopterplats för sjuktransport är ofta fotbollsplanen och tillfarterna till denna ska lämnas fria. Andra platser kan förekomma och bestäms i förekommande fall i kontakten med SOS Alarm och helikopterpersonalen.

Till sist, var rädda om dricksvattnet:

Att misshushålla med vattnet (bevattning, biltvätt, med mera) kan bli förödande för framtiden till exempel genom saltinträngning. Tänk på att detta gäller även om man tar vatten från egen brunn. Det kommer ju ändå från samma källa.

För fastigheter som inte ingår i en samfälld avloppsanläggning ansvarar fastighetsägaren för sin enskilda avloppsanläggning.