Samfälligheten

Mörbyfjärdens samfällighet förvaltar mark, dricksvatten, vägar, idrottsanläggningar och hamnanläggningar inom samfällighetens markområde.

Markområdet är beläget runt mörbyfjärden på Ornös västra sida. Inom området finns ca 320 fastigheter för fritidsboende eller permanent boende.

Mera information finns under Allmänt om samfälligheten

1 svar på ”Samfälligheten”

Kommentarer är stängda.