Protokoll årsmöten

Protokoll årsmöte 2020 här.

Protokoll årsmöte 2018  här

Protokoll årsmöte 2017 här

Protokoll årsmöte 2016 här