Avlopp

Här finns allmän information om avlopp.
De olika avloppsanläggningarna inom området har egna sidor
* OBS Ornö Brevik samfällighetsförening (LÄNK)
* Bodalviken (LÄNK)

Slamsugning

Det finns ett krav från Arbetsmiljöverket att det inte får vara mer än 10 meter från vägen som slamsugbilen kör på till fastighetens slamavskiljare. Detta krav är omöjligt att uppfylla på många av Mörbyfjärdens tomter.

SMOHF  tipsar:

 1. Man kan gräva ner en slang upp till vägen, sådana slangar finns att köpa hos avlopps-entreprenörer.
 2. Man kan även ha en lös slang som man lägger ut när det är bokat tid för slamsugning.
 3. Det finns även slamavvattnare, t ex FANN SAV 1, som man kan använda för att själv pumpa upp slammet som man sedan komposterar. Men man får bara pumpa upp slammet själv om det finns särskilda skäl, till exempel att man saknar bilväg. SMOHF är restriktiva med dispenser eftersom slam är ett hushållsavfall som ska tas om hand av kommunen. Se även längst ner på SMOHFs sida om  Viktigt att tänka på inför slamtömning.

Thomas Larsson säger att man bara ska suga bort det övre slammet på ytan samt den nedersta längst ner, dvs man ska inte suga upp allt vatten, vilket tydligen sker idag, det är vattenslöseri och stör funktionen.

Detta nämns inte i anvisningarna från SMOHF, där står bara att efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.

Se även  Avloppsguidens sida om slamavskiljare

VA-rådet presentation avloppslösningar

VA-rådet Haninge kommun har i oktober 2015 tagit fram denna presentation

VA-guide

Haninge kommun har tagit fram en VA-guide som du kan läsa här

Avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information. Avloppsguiden finansieras av de kommuner som är medlemmar, bl a Haninge.

Söderhamn har tagit fram en guide som kan laddas ner här: Sommarstugans avloppsguide

De har även denna informativa sida om gråvattenrening

Dasspappret

Norrköpings kommun har tagit fram Dasspappret, en fin sammanställning av torrtoaletter med bra tips om hur man tar hand om urin och komposterar.

Toaletter

Det finns ett stort antal typer av toaletter som kan passa i vårt område, alla med sina för- och nackdelar och med högst olika priser.
Observera att alla toalettlösningar kräver tillstånd från SMOHF, och det är väldigt svårt att utläsa i all deras information om vilka sorters toaletter som är godkända, därför behöver vi få in exempel på godkända lösningar.
Man måste utgår från sina behov, t ex
 1. Ska toaletten användas under vinterhalvåret?
 2. Hur stor kapacitet ska den ha?
 3. Hur mycket jobb vill jag ha med att ta hand om avfallet?
 4. Hur mycket vill jag betala?
 5. Kan jag bygga uppsamlingstank under toaletten?

Separerande torrtoaletter

Separett har en serie separeande torrtoaletter som många av oss använder.
Separett säljer en ejektortank för att samla upp urinen, men den måste placeras i en nivå under toaletten där många har fri grund, dvs risk för att det fryser på vintern. Troligen kan man isolera tanken och lägga värmekabel runt rören för att motverka frysning.
Hittade denna fina informationsblad från Norrköpings kommun om torrtoaletter: Dasspappret, här står bl a:
”Urinen ska spridas på marken och inte i marken. Det är mycket olämpligt att leda urinen ut i marken via stenkista eller ut i en avloppsanläggning.
Eftersom urinen endast ska spridas under växtsäsongen (april-oktober) är det viktigt att man har lagrings- kapacitet under resten av året. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet man behöver kan man utgå från att det blir 1-1,5 liter urin per person och dygn och sedan uppskatta hur många dagar man är i huset. Om inte en urinbehållare räcker till, kan två eller flera mindre installeras för att uppnå tillräcklig volym.”
KompostCenter i Solna säljer urintankar av olika storlekar upp till 1000 liter

Förbränningstoaletter

Henrik Ahlén: jag har ej testat en förbränningstoalett själv, men har hört både positiva och negativa omdömen från några inom Mörbyfjärden.
 • Enkla att sköta, det blir bara en kaffekopp aska per person och månad som man sprider i trädgården.
 • Lätta att installera, behöver bara el och ventilation.
 • Fungerar lika bra på vintern
 • Kanske omständliga att använda eftersom man måste lägga i ett papper varje gång man ska använda den, även om man bara ska kissa.
 • De drar mycket el, drygt 1 kWh el per användning, vilket inte känns helt miljövänligt.
 • Risk för lukt-puffar vid användning som kan vara störande även för grannarna.
 • Dyra i inköp, se listan:
Separett Flame, kostar  ca 26.000 kr
Incinolet TR1800 pris ca 28.000 kr.
Cinderella classic, ca 34.000  kr

Frystoaletter

Privetti,  används med Gill kompostbrunn

Vilka fler frystoaletter finns? Nån som har en sån?

Mulltoaletter

Vilka fabrikat finns? Nån som har en sån?

Finns det flera sorters toaletter?

Mer om toaletter

Green Islands har varit i Finland och studerat torrtoaletter på eventet  4th International dry toilet conference

Intressant artikel:  Revolutionizing toilets by rethinking the network