Gästplatser

Det finns gästplatser på fyra olika ställen inom Samfällighetens område. De är:

  • Holkbryggans utsida – ca fyra platser, finns i stora hamnen
  • Mellanbryggans utside – i stora hamnen, dock endast tillåtet att använda i lugnt väder.
  • Vågbrytarens insida vid roddbåtsbryggan, dvs stora hamnen
  • Bodalsviken plats B31

Gemensamt för dessa är att de får användas gratis av föreningens medlemmars gäster. Dock så lånas de endast ut på 24h.

Platserna går ej eller att boka.

På Holkbryggan får man under högsäsong ej ligga längs med bryggan.

Vidare kan ”Ångbåtsbryggan” bredvid MIFs segelbåtsbrygga användas tillfälligt för lastning och lossning.

Gastplatser