Välkommen till Mörbyfjärden!

Nyheter

  • Var försiktiga på Ytterbryggan vid Holkholmen

    Vi uppmanar alla som går på Ytterbryggan ut mot Holkholmen (väster om seglarskolan) att att gå försiktigt! Trallen/locket är i dåligt skick och man riskerar att trampa genom plankorna. Det finns ett större hål nu som tillfälligt täckts med stenar. Vi har budgeterat för att byta ut de plankor som är i sämst skick på … Läs mer

  • Anmäl er mejladress för utskick

    Föreningshuset som sköter Samfällighetens administration och ekonomi saknar mejladress till 114 medlemmar i tomtområdet. Vi ber er därför att anmäla mejladressen så att vi kan göra billigare och snabbare utskick. Anmäl till vår kassör Helene Lilja på mejadressen helenewsson@hotmail.com och ange namn samt fastighetsbeteckning; modell ”Sundby 7: XXX”. Tackar på förhand från styrelsen i Mörbyfjärdens … Läs mer

  • Valberedningen söker folk till styrelsen i MSF

    Mörbyfjärdens Samfällighetsförening söker dig som vill arbeta i styrelsen med skötseln av vårt fina område. Det finns säkert någon lämplig uppgift som passar. Läs mer om styrelsen under fliken ”Samfälligheten”. Hör av dig till valberedningens Björn Hansen på tel 0734-41 72 22 eller bjorn.k.hansen@gmail.com.

Samfälligheten

Mörbyfjärdens samfällighet förvaltar mark, dricksvatten, vägar, idrottsanläggningar och hamnanläggningar inom samfällighetens markområde.

Markområdet är beläget runt mörbyfjärden på Ornös västra sida. Inom området finns ca 320 fastigheter för fritidsboende eller permanent boende

Läs mer

MIF

MIF, Mörbyfjärdens Idrottsförening är en ideell förening och etablerades 1975. Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att boende i Mörbyfjärden på Ornö kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att våra ungdomar kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar.

Vår ambition är att genomföra så stora delar av sommarprogrammet som möjligt, framförallt aktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar….

Läs mer

Aktiviteter

Avlopp

Det finns 2 olika VA föreningar som ansvarar för att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.

Historik

Det område som nu är vårt kära tomtområde bestod tidigare av Breviks Gård. Huvudbyggnaden var den röda byggnaden som sedan blev ”Tomtkontoret”, den uppfördes omkring 1840. Brevik var den tredje största gården på Ornö vid den tiden. Vidare fanns torpen Åkersberg (tomt 4) och Lill-Brevik (tomt 12), Kolnäset (tomt48-49) samt Bodal. Det äldsta huset är Bodal, som har anor från 1600-talet. Under viss tid bodde kommendanten på Dalarö Skans på Bodal….

Läs mer