Välkommen till Mörbyfjärden!

Nyheter

  • Vägarbete Stornäset – Avslutat och framkomlighet normal

    Denna vecka (15 – 19 april) är det mycket begränsad framkomlighet på Stornäset. Framkomligheten påverkas av reparation vattenledning samt ventilbyten. Det kommer att fällas en del träd för att komma åt ledningarna. Största hänsyn kommer tas men är de utanför tomgränsen är det risk att de tas ner. Feedback behöver inte ges till vår entrepenör…

  • Sommarvattnets påslagning samt ventilbyten stornäset

    Sommarvattnet kommer att slås på sedvanligt till valborg. Exakt tid eller dag beror lite på hur arbetet går men senast valborg. Det kommer även pågå en del arbeta med ventilbyten på den skadade vägsträckan på stornäset i april.

  • Möjligt att dra av ränta för samfällighetens lån

    Nu i deklarationstider kan det finnas anledning att påminna om möjligheten till ränteavdrag för samfällighetens lån. För 2023 är ränteutgiften för föreningens lån 771 kronor fördelat per fastighet. Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften. Finns det fler ägare till fastigheten, kan räntorna fördelas per delägare. Avdraget görs i…

Samfälligheten

Mörbyfjärdens samfällighet förvaltar mark, dricksvatten, vägar, idrottsanläggningar och hamnanläggningar inom samfällighetens markområde.

Markområdet är beläget runt mörbyfjärden på Ornös västra sida. Inom området finns ca 320 fastigheter för fritidsboende eller permanent boende

Läs mer

MIF

MIF, Mörbyfjärdens Idrottsförening är en ideell förening och etablerades 1975. Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att boende i Mörbyfjärden på Ornö kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att våra ungdomar kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar.

Vår ambition är att genomföra så stora delar av sommarprogrammet som möjligt, framförallt aktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar….

Läs mer

Aktiviteter

Avlopp

Det finns 2 olika VA föreningar som ansvarar för att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.

Historik

Det område som nu är vårt kära tomtområde bestod tidigare av Breviks Gård. Huvudbyggnaden var den röda byggnaden som sedan blev ”Tomtkontoret”, den uppfördes omkring 1840. Brevik var den tredje största gården på Ornö vid den tiden. Vidare fanns torpen Åkersberg (tomt 4) och Lill-Brevik (tomt 12), Kolnäset (tomt48-49) samt Bodal. Det äldsta huset är Bodal, som har anor från 1600-talet. Under viss tid bodde kommendanten på Dalarö Skans på Bodal….

Läs mer