Stämmor OBs -Årsredovisningar

2024

Årsstämma i Ornö Brevik samfällighetsförening, OBs, kommer att hållas tisdagen den 14 maj kl. 18.00. Vi återkommer om plats för stämman. Gör gärna en notering i kalendern redan nu, formell kallelse skickas senast 14 dagar innan stämman.

2023

Protokoll från extra stämma 20 augusti 2023

Presentation på extra stämma 20 augusti 2023

Kallelse till extra stämma 20 augusti 2023

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 23 maj 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Ornö Brevik samfällighetsförening

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse för 2022

Utgifts- och inkomststat till stämman

2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Ornö Brevik samfällighetsförening 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 17 maj 2022

Årsbokslut 2021 samt revisionsberättelse

2021

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2021

Årsbokslut 2020

Revisionsberättelse för år 2020

Bilder stämman 2021

2020

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 26 maj 2020

Bilder stämman 2020

Årsbokslut för 2019

2019

Årsbokslut för 2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2019
Bilder från stämman 2019

2018

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 maj 2018

Bilder från stämman 2018

2017

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2017

Bilder från stämma 2017

Stämma i Ornö Brevik samfällighetsförening (OBs) kommer att äga rum den 16 maj 2017.
Kallelse och övriga handlingar kommer att utskickas senare.

2016

Ordinarie årsstämma 17 maj 2016

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 17 maj 2016

Presentationsbilderna från stämman kan laddas ner här: OBs stämma 2016-05-17

Extra stämma 25 februari 2016

Protokoll från extra stämma 2016-02-25

2015

Extra föreningsstämma  8 september 2015

Protokoll extra föreningsstämma 2015-09-08

Första stämman 24 juni 2015

Protokoll från första föreningsstämma 2015-06-24