Styrelse & Valberedning

Samfällighetens styrelse 2024:

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorssuppleant:

För adressändringar och frågor angående medlemsregistret, kontakta Rune Forsberg, rune.forsberg@hotmail.com
För frågor om båtplatser, kontakta hamnansvarig Roger Thunell, roger.thunell@el-logik.com

Valberedning: