Kontakta oss

Har du frågor till samfälligheten eller MIF?
Kontakta respektive ansvarig i styrelserna:
Samfällighetens styrelse
MIF:s styrelse

Kontaktpersoner för hemsidans funktionalitet:
(frågor om aktiviteter etc ställs till styrelserna ovan)
Sidorna om Mörbyfjärdens Samfällighet: Henrik Ahlén
Sidorna om MIF: MIF:s styrelse