MSF söker en projektledare för utveckling av sommarvattennätet

Mörbyfjärdens samfällighetsförening (MSF) söker en driven och intresserad person för nödvändig förändring/utveckling av sommarvattennätet. Styrelsen ser en stor risk för höjda kostnader för sommarvattennätet som drabbar berörda hushåll om inget görs, med akuta reparationer samt återställande av mark och vägar. Bakgrunden är det större vattenläckage som skedde på Stornäset i maj 2022, som berodde på … Läs mer

Biljettpris 60 kronor för tennis och bastu 2023

På senaste årsstämman diskuterades att biljettpriserna ska höjas från 40 till 60 kronor för en timme i bastun respektive på tennisplan. Detta börjar gälla från år 2023 och 60-kronorsbiljetterna säljs nu hos ombuden. Gamla biljetter kan användas som betalning eller delbetalning för de nya. Frågor kan tas med Mikael Andersson på 0734-42 71 39.

Risk för begränsad framkomlighet i tomtområdet

Vattenfall avser att starta en omläggning av kablage och bygga en ny kraftstation vid stickvägen mot Bruket och färjan. Detta kan under en tid innebära viss begränsad framkomlighet även på tomtområdets huvudväg. Start preliminärt denna vecka (vecka 42). Frågor kan tas direkt med vägansvarige Mats Åkerlind på tel: 0703-81 00 87.

Sommarvattnet stängs den 7 november

Sommarvattnet i området stängs efter helgen 5–6 november. Detta gäller under förutsättning att vi inte drabbas av köldgrader innan dess. Om så sker kan sommarvattnet behöva stängas av tidigare. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76.