Samfälligheten kallar till årsstämma 8 maj

Tisdagen den 18 april har brev skickats till alla boende i området med välkomsthälsning och kallelse till årsstämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Stämman sker måndagen den 8 maj klockan 18:00 hos Estniska föreningen, Wallingatan 34, 5 tr, i Stockholm nära Norra Bantorget. I år skickas inte underlagen ut fysiskt. De mailas ut till dem som angett … Läs mer

Sommarvattnet sätts på till 28 april

Sommarvattnet planeras vara påslaget till kvällen den 28 april. Två förbehåll finns. Det är fortfarande minusgrader på nätterna och så länge det är minusgrader slår vi inte på sommarvattnet. Det andra förbehållet gäller tekniska problem (likt dem vi hade förra året med brustna ventiler) som också kan försena påslagningen av sommarvattnet. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn … Läs mer

Var försiktiga på Ytterbryggan vid Holkholmen

Vi uppmanar alla som går på Ytterbryggan ut mot Holkholmen (väster om seglarskolan) att att gå försiktigt! Trallen/locket är i dåligt skick och man riskerar att trampa genom plankorna. Det finns ett större hål nu som tillfälligt täckts med stenar. Vi har budgeterat för att byta ut de plankor som är i sämst skick på … Läs mer

Anmäl er mejladress för utskick

Föreningshuset som sköter Samfällighetens administration och ekonomi saknar mejladress till 114 medlemmar i tomtområdet. Vi ber er därför att anmäla mejladressen så att vi kan göra billigare och snabbare utskick. Anmäl till vår kassör Helene Lilja på mejadressen helenewsson@hotmail.com och ange namn samt fastighetsbeteckning; modell ”Sundby 7: XXX”. Tackar på förhand från styrelsen i Mörbyfjärdens … Läs mer

Valberedningen söker folk till styrelsen i MSF

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening söker dig som vill arbeta i styrelsen med skötseln av vårt fina område. Det finns säkert någon lämplig uppgift som passar. Läs mer om styrelsen under fliken ”Samfälligheten”. Hör av dig till valberedningens Björn Hansen på tel 0734-41 72 22 eller bjorn.k.hansen@gmail.com.

2023 års sjösättningsdagar och båtupptagningar

Det är nu klart vilka dagar som båtar läggs i och tas upp ur vattnet. Sjösättningsdagar är lördagarna den 6 maj och 27 maj, båda med start klockan 10:00. Upptagningsdagar för båtarna är lördagarna den 2 september och 23 september, också klockan 10:00. Vid andra upptagningsdagen sker iordningställande av vagnar, med mera, inför vintern. Frågor … Läs mer

Sommartider i Bastun från 4 mars

Från lördagen den 4 mars går vi över till sommartider i Bastun. det betyder att damer badar 15–17 och herrar 17–19. Damernas extratimme kl 19–20 påbörjas den 1 april. Frågor kan tas med bastuansvarig Mikael Andersson på 0734-42 71 39.

MSF söker en projektledare för utveckling av sommarvattennätet

Mörbyfjärdens samfällighetsförening (MSF) söker en driven och intresserad person för nödvändig förändring/utveckling av sommarvattennätet. Styrelsen ser en stor risk för höjda kostnader för sommarvattennätet som drabbar berörda hushåll om inget görs, med akuta reparationer samt återställande av mark och vägar. Bakgrunden är det större vattenläckage som skedde på Stornäset i maj 2022, som berodde på … Läs mer