Korrigering av överdebitering för sommarvattennätet sker i juni

Utdebitering av halvårsavgiften för sommarvattennätet kring senaste årsskiftet blev inte bra. Utdebiteringen genomfördes korrekt men byggde på 2023 års belopp som var förhöjt pga vattenläckan på Stornäset och de efterföljande reparationerna av ledning och väg. Kostnaden blev därför för hög. Korrigering av debitering för sommarvattenätet kommer ske vid ordinarie utdebiteringstillfälle, dvs i juni i år, och kvittas då mot avgiften för vattenförsörjning. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg … Läs mer

Trassel med Bodalsvattnet?

Jag har fått rapport från enskild fastigeht om att vattnet i Bodal ska ha något grumligt i sig. Om någon upplevt likande sett det kan ni väl maila mig bjorn.wennberg@gmail.com. Koka vattnet och jag ska se om vi kan göra något direkt.

Sommarvattnet avstängt och Bodal har Bodalsverkets vatten igen.

Sommarvattnet har nu stängts av och tankarna rengjort. Bodalsverket har fått nytt salt och vi kan använda vattnet igen. Det är av normal Bodalskvalitet. Bodal kommer ha det vattnet och vi avvaktar lite arbete med hur vi gör i framtiden. Centralområdets vintervattennät kommer under fredagen (en dag) ha Bodalsvattnet medan viss rengöring slutförs för att … Läs mer

Bodalsvattnet är Breviksvatten tills vidare

Lite information. Bodal är kopplat på Breviksvattnet sen ungefär en månad. Om det fortsatt finns en svavelvätelukt så bör den gå bort genom att man spolar. Problemet i Bodal är orsakat av saltbristen och att filtren fått gå utan back-spolning (dvs rengöring) och således inte fungerat som det ska. Doften är ”ägglukt” eller svavelväte och … Läs mer

Vattnet från Bodalsverket stoppat tills vidare

Under året har vi haft brist på salt eller väldigt dyr salt. Saltet renar filtren och utan det sätts filtren igen. Vid en kortare saltbrist fick vi problem med svavelväte (ägglukt), det är inte farligt men luktar mycket kraftig och illa. Vi hoppas lukten försvinner med nytt vatten. Åtgärder: Finns det kontakter inom vattenkemi tar … Läs mer

Båtvagnar

får endast sommarförvaras på den övre delen av hamnplanen (semarkeringen på bilden nedan), den nedre delen av hamnplanen äravsedd att vara bilparkering under sommaren. Båtvagnar som blirkvar felaktigt kan komma att flyttas mot en kostnad för ägaren. Båtarna ska vara borta från hamnplanen senast den 7 juni, det gäller även vaggor, bockar och annan uppläggningsmateriel. … Läs mer