Sommarvattnet avstängt och Bodal har Bodalsverkets vatten igen.

Sommarvattnet har nu stängts av och tankarna rengjort. Bodalsverket har fått nytt salt och vi kan använda vattnet igen. Det är av normal Bodalskvalitet. Bodal kommer ha det vattnet och vi avvaktar lite arbete med hur vi gör i framtiden. Centralområdets vintervattennät kommer under fredagen (en dag) ha Bodalsvattnet medan viss rengöring slutförs för att sen kopplas på Breviksvattnet igen.

Bodalsvattnet kommer som meddelat ses över framåt mer grundläggande. Där återkommer vi med analys och lösningsalternativ.