Sommarvattnet avstängt och Bodal har Bodalsverkets vatten igen.

Sommarvattnet har nu stängts av och tankarna rengjort. Bodalsverket har fått nytt salt och vi kan använda vattnet igen. Det är av normal Bodalskvalitet. Bodal kommer ha det vattnet och vi avvaktar lite arbete med hur vi gör i framtiden. Centralområdets vintervattennät kommer under fredagen (en dag) ha Bodalsvattnet medan viss rengöring slutförs för att … Läs mer

Bodalsvattnet är Breviksvatten tills vidare

Lite information. Bodal är kopplat på Breviksvattnet sen ungefär en månad. Om det fortsatt finns en svavelvätelukt så bör den gå bort genom att man spolar. Problemet i Bodal är orsakat av saltbristen och att filtren fått gå utan back-spolning (dvs rengöring) och således inte fungerat som det ska. Doften är ”ägglukt” eller svavelväte och … Läs mer