Sommarvattenanvändare!

Hej! Det går väldigt mycket vatten nu och det kommer många samtal om läckande kranar efter sommarvattnet slagits på. Detta är stugägarens ansvar efter ventilen på ståndarröret (det stående röret med en vattenledning och ventil på där ni kopplar er slang till vattennätet). Vattnet är inte oändligt utan en resurs vi förvaltar. Höga uttag nu … Läs mer

Vägarbete Stornäset – Avslutat och framkomlighet normal

Denna vecka (15 – 19 april) är det mycket begränsad framkomlighet på Stornäset. Framkomligheten påverkas av reparation vattenledning samt ventilbyten. Det kommer att fällas en del träd för att komma åt ledningarna. Största hänsyn kommer tas men är de utanför tomgränsen är det risk att de tas ner. Feedback behöver inte ges till vår entrepenör … Läs mer

Korrigering av överdebitering för sommarvattennätet sker i juni

Utdebitering av halvårsavgiften för sommarvattennätet kring senaste årsskiftet blev inte bra. Utdebiteringen genomfördes korrekt men byggde på 2023 års belopp som var förhöjt pga vattenläckan på Stornäset och de efterföljande reparationerna av ledning och väg. Kostnaden blev därför för hög. Korrigering av debitering för sommarvattenätet kommer ske vid ordinarie utdebiteringstillfälle, dvs i juni i år, och kvittas då mot avgiften för vattenförsörjning. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg … Läs mer

Sommarvattnet avstängt och Bodal har Bodalsverkets vatten igen.

Sommarvattnet har nu stängts av och tankarna rengjort. Bodalsverket har fått nytt salt och vi kan använda vattnet igen. Det är av normal Bodalskvalitet. Bodal kommer ha det vattnet och vi avvaktar lite arbete med hur vi gör i framtiden. Centralområdets vintervattennät kommer under fredagen (en dag) ha Bodalsvattnet medan viss rengöring slutförs för att … Läs mer

Bodalsvattnet är Breviksvatten tills vidare

Lite information. Bodal är kopplat på Breviksvattnet sen ungefär en månad. Om det fortsatt finns en svavelvätelukt så bör den gå bort genom att man spolar. Problemet i Bodal är orsakat av saltbristen och att filtren fått gå utan back-spolning (dvs rengöring) och således inte fungerat som det ska. Doften är ”ägglukt” eller svavelväte och … Läs mer