Risk för begränsad framkomlighet i tomtområdet

Vattenfall avser att starta en omläggning av kablage och bygga en ny kraftstation vid stickvägen mot Bruket och färjan. Detta kan under en tid innebära viss begränsad framkomlighet även på tomtområdets huvudväg. Start preliminärt denna vecka (vecka 42). Frågor kan tas direkt med vägansvarige Mats Åkerlind på tel: 0703-81 00 87.

Sommarvattnet stängs den 7 november

Sommarvattnet i området stängs efter helgen 5–6 november. Detta gäller under förutsättning att vi inte drabbas av köldgrader innan dess. Om så sker kan sommarvattnet behöva stängas av tidigare. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76.