Sommarbrevet 2024 nu på webben

Vi har nu glädjen att meddela att årets sommarbrev för Mörbyfjärdens samfällighetsförening ligger på vår webbplats. Det kan läsas under ”Om Mörbyfjärden/sommarbrev”. Sommarbrevet har tidigare skickats ut med mejl till de medlemmar som angett sin e-postadress till samfällighetens styrelse.

Frågor kan tas med sekreterare Mattias Engström på tel 0708-96 50 56