Nu finns nya brygglistor i samfälligheten

Vi har uppdaterat brygglistorna för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Här framgår vilka som är båtplatsinnehavare och var det finns lediga platser vid bryggorna. Läs listan under Samfälligheten/Båtplats.

Frågor kan tas med hamnkapten Roger Thunell på tel 0707-16 24 08