Lös in gamla 40-kronorsbiljetter

Som bekant kostar det sedan en tid tillbaka 60 kronor att boka sig för en timme i Bastun eller på tennisplanen. Styrelsen för vår samfällighet vill påminna om att ni som fortfarande har gamla 40-kronorsbiljetter kan använda dem som delbetalning när ni köper nya 60-kronorsbiljetter hos någon av de sex ombud som finns inom tomtområdet … Läs mer

Båtplatslista 2023 klar

Nu finns årets uppdaterade lista som visar fördelningen av områdets cirka 250 båtplatser fördelade på sex brygganläggningar med olika namn. Vid frågor kontakta områdets hamnkapten Roger Thunell på tel: 0707-16 24 08.

Årets sommarbrev är ute

Styrelsen i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kan glädjande meddela att årets sommarbrev finns att läsa här. Det innehåller som vanligt en beskrivning av vad vi gör inom vårt tomtområde inklusive alla aktiviteter. Nytt för i år är skarpa tips om aktiviteter på resten av ön, med några riktiga godbitar som dragplåster. Kontakta Kalle Lindholm i styrelsen om … Läs mer

Samfälligheten kallar till årsstämma 8 maj

Tisdagen den 18 april har brev skickats till alla boende i området med välkomsthälsning och kallelse till årsstämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Stämman sker måndagen den 8 maj klockan 18:00 hos Estniska föreningen, Wallingatan 34, 5 tr, i Stockholm nära Norra Bantorget. I år skickas inte underlagen ut fysiskt. De mailas ut till dem som angett … Läs mer

Sommarvattnet sätts på till 28 april

Sommarvattnet planeras vara påslaget till kvällen den 28 april. Två förbehåll finns. Det är fortfarande minusgrader på nätterna och så länge det är minusgrader slår vi inte på sommarvattnet. Det andra förbehållet gäller tekniska problem (likt dem vi hade förra året med brustna ventiler) som också kan försena påslagningen av sommarvattnet. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn … Läs mer

Var försiktiga på Ytterbryggan vid Holkholmen

Vi uppmanar alla som går på Ytterbryggan ut mot Holkholmen (väster om seglarskolan) att att gå försiktigt! Trallen/locket är i dåligt skick och man riskerar att trampa genom plankorna. Det finns ett större hål nu som tillfälligt täckts med stenar. Vi har budgeterat för att byta ut de plankor som är i sämst skick på … Läs mer

Anmäl er mejladress för utskick

Föreningshuset som sköter Samfällighetens administration och ekonomi saknar mejladress till 114 medlemmar i tomtområdet. Vi ber er därför att anmäla mejladressen så att vi kan göra billigare och snabbare utskick. Anmäl till vår kassör Helene Lilja på mejadressen helenewsson@hotmail.com och ange namn samt fastighetsbeteckning; modell ”Sundby 7: XXX”. Tackar på förhand från styrelsen i Mörbyfjärdens … Läs mer

Valberedningen söker folk till styrelsen i MSF

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening söker dig som vill arbeta i styrelsen med skötseln av vårt fina område. Det finns säkert någon lämplig uppgift som passar. Läs mer om styrelsen under fliken ”Samfälligheten”. Hör av dig till valberedningens Björn Hansen på tel 0734-41 72 22 eller bjorn.k.hansen@gmail.com.