Sjösättningar och båtupptagningar år 2024

Årets sjösättningar och båtupptagningar sker enligt följande, alla med start klockan 10.00:

Lördagen den 4 maj och lördagen den 25 maj är första respektive andra sjösättningsdag.

Lördagen den 31 augusti och lördagen den 21 september är första respektive andra upptagningsdag. Vid andra upptagningen sker även iordningställande av vagnar, med mera, inför vintern.

Frågor kan tas med hamnkapten Roger Thunell på tel: 0707-16 24 08