Bastubron till Koholmen ska repareras

Den som tagit sig över till Koholmen på vår fina bro kan inte ha undgått att notera brons kringelikrok-utseende och dess instabilitet. Nu ska bron åtgärdas.

Bastubron ska renoveras med början under vecka 43 (som inleds måndag 23 oktober). Bron är gångbar under renoveringstiden, men håll uppsikt över eventuella stolpar som sticker upp och smärre glipor i gångplankorna. Vi hoppas att renoveringen är klar senast under vecka 46, alltså tre veckor efter byggstart.

Frågor tas med Micke Andersson som ansvarar för den fina bron, och nås på tel: 0734 42 71 39.