Bodalsvattnet är Breviksvatten tills vidare

Lite information. Bodal är kopplat på Breviksvattnet sen ungefär en månad. Om det fortsatt finns en svavelvätelukt så bör den gå bort genom att man spolar. Problemet i Bodal är orsakat av saltbristen och att filtren fått gå utan back-spolning (dvs rengöring) och således inte fungerat som det ska. Doften är ”ägglukt” eller svavelväte och är obehaglig. Saltbristen är allmän, dvs det går inte att köpa salt just nu eller så är det mycket dyrt (vi köper trots mycket högt pris men får alltså inte tag på salt).

Jag har tagit följande steg:

  • Kopplat om vattnet i Bodal & Södra storskogen till Breviksverket.
  • Kontaktat en leverantör av vattenreningsanläggningar (JMS vatten) som kommer gå igenom vår problematik betydligt djupare än vad som skett hittills.
  • Jag har kontaktat en oberoende vattenexpert (Måns Lundh Water) att komplettera med rekommendationer av mer bred typ.
  • Vi håller på att ta två nya vattenprov av mer detaljerad typ. När de är returnerade (kommer nog ta tre veckar) kan rekommendationer samt förslag tas fram, eventuellt med kompletteringar.
  • De framarbetade förslagen kommer presenteras för MSF styrelse i steg 1, MSF hemsida och sen för Bodal samt naturligtvis på årsstämman.

Om någon tror sig kunna bidra med insikter och kunskap utöver att man tycker att vattnet luktar illa och att något borde göras (jag bor i Bodal och förstår problemen), är jag mycket tacksam, ring eller maila mig.

Björn