Båtplatslista 2023 klar

Nu finns årets uppdaterade lista som visar fördelningen av områdets cirka 250 båtplatser fördelade på sex brygganläggningar med olika namn.

Vid frågor kontakta områdets hamnkapten Roger Thunell på tel: 0707-16 24 08.