Båtvagnar

får endast sommarförvaras på den övre delen av hamnplanen (se
markeringen på bilden nedan), den nedre delen av hamnplanen är
avsedd att vara bilparkering under sommaren. Båtvagnar som blir
kvar felaktigt kan komma att flyttas mot en kostnad för ägaren.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Båtarna ska vara borta från hamnplanen senast den 7 juni, det gäller även vaggor, bockar och annan uppläggningsmateriel.


Båtar och vagnar på hamnplanen ska vara tydligt uppmärkta med tomtnummer och namn.

Roger Thunell – Hamnkapten

E-post: roger.thunell@el-logik.com