Samfälligheten behöver era e-postadresser

För att spara så mycket pengar som möjligt vill Mörbyfjärdens samfällighetsförening ha e-postadresser till alla i området. Om ni vet att ni inte meddelat den till föreningen så skicka den till föreningens ekonomiansvarige Rune Forsberg på: rune.forsberg@hotmail.com. Ange namn, tomtnummer och e-postadressen.

Är ni osäkra på om den redan finns registrerad så kan ni påminna er om ni fick den senaste avgiftsavin kring årsskiftet per post eller i e-posten. Det är det säkraste sättet att veta hur det ligger till.

Styrelsen tackar på förhand. Frågor kan tas med Rune Forsberg på 0732-63 52 66.