Korrigering av överdebitering för sommarvattennätet sker i juni

Utdebitering av halvårsavgiften för sommarvattennätet kring senaste årsskiftet blev inte bra. Utdebiteringen genomfördes korrekt men byggde på 2023 års belopp som var förhöjt pga vattenläckan på Stornäset och de efterföljande reparationerna av ledning och väg. Kostnaden blev därför för hög. Korrigering av debitering för sommarvattenätet kommer ske vid ordinarie utdebiteringstillfälle, dvs i juni i år, och kvittas då mot avgiften för vattenförsörjning. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg … Läs mer