Detaljerad uppdatering om vattenläckan på Stornäset

Vår entrepenör har bytt två äldre kopplingar (i aluminium vilket inte är ett material man använder idag av flera skäl men billigare än mässing). Detta är 70-tals originalkopplingar, på den 75 mm ledning för sommarvattnet som ligger grunt nedgrävd under eller nära vägen i Stornäset.

Den koppling som byttes tidigare i år sitter precis före de två som byttes nu. Vi tror att det kan finnas ytterligare fem liknande kopplingar i närheten. Vi vet inte heller om denna typ av äldre kopplingar finns på fler platser i nätet.

Vi ska se över hur vi hanterar detta, då det är ett större arbete att byta alla kopplingar. Det kan innebära att den asfalterade vägen behöver brytas upp för att komma åt kopplingarna, vilket är ett större ingrepp som skulle störa de boende i närheten.

På kort sikt (under sommaren) gör vi ingenting och hoppas att vi inte får nya brustna kopplingar men uppmanar till vaksamhet. Vid läckage agerar vi akut och med en enklare lagning av vägen. På längre sikt (till hösten) så ser vi hur vi hanterar detta bäst.

Jag är också tacksam för alla samtal och röstmeddelanden i torsdags som uppmärksammade problemet, då jag var på vandring utan mobiltäckning. Jag återkopplar inte personligen men tycker det är jättebra att ni ringer.

Njut av sommaren! Hälsningar från vattenansvarige Björn Wennberg från Bodalsområdet.

]]>