Sommarvattenanvändare!

Hej! Det går väldigt mycket vatten nu och det kommer många samtal om läckande kranar efter sommarvattnet slagits på. Detta är stugägarens ansvar efter ventilen på ståndarröret (det stående röret med en vattenledning och ventil på där ni kopplar er slang till vattennätet).

Vattnet är inte oändligt utan en resurs vi förvaltar. Höga uttag nu kommer straffa oss i sommar.

– kontrollera att er slang till ståndarröret inte läcker eller att kopplingen mot ståndaröret läcker. Stäng i så fall av vattnet med er nyckel till ståndarröret som ni ska ha. Laga slang eller koppling innan ni slår på vattnet igen.

-Slå av vattnet med er nyckel när ni inte är i stugan. Bra för förbrukningen och förebygger vattenskador vi ev läckage.

-Hjälp er granne om de har problem med detta. Ni delar det vatten vi har. Att stänga av vattnet åt någon som glömt är värt ett tack eller eventuellt en öl av grannen 😀

Det är dyrt att kalla ut Thomas att stänga av vattnet och inget jag har budgeterat för. Thomas stänger av vattnet. Han lagar inte om det inte beställes av stugägaren på dennes bekostnad.

Hårda budskap en onsdagkväll men det går mycket vatten …