Risupplaget fortsatt öppet

Hejsan, Leonard här. Risupplaget vid infarten till Bodal kommer vara fortsatt öppet. Så välkomna att lämna ert ris där! Samma regler gäller: (1) Enbart trä, aldrig spik/plast/glas. Om den här enkla regeln inte följs, kommer vi att stänga upplaget då maskinerna som flisar går sönder. (2) Allt trä går bra. Torrt, fuktigt, hårt mjukt – … Läs mer

Sommarbrevet 2024 nu på webben

Vi har nu glädjen att meddela att årets sommarbrev för Mörbyfjärdens samfällighetsförening ligger på vår webbplats. Det kan läsas under ”Om Mörbyfjärden/sommarbrev”. Sommarbrevet har tidigare skickats ut med mejl till de medlemmar som angett sin e-postadress till samfällighetens styrelse. Frågor kan tas med sekreterare Mattias Engström på tel 0708-96 50 56

Nu finns nya brygglistor i samfälligheten

Vi har uppdaterat brygglistorna för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Här framgår vilka som är båtplatsinnehavare och var det finns lediga platser vid bryggorna. Läs listan under Samfälligheten/Båtplats. Frågor kan tas med hamnkapten Roger Thunell på tel 0707-16 24 08

Sommarvattenanvändare!

Hej! Det går väldigt mycket vatten nu och det kommer många samtal om läckande kranar efter sommarvattnet slagits på. Detta är stugägarens ansvar efter ventilen på ståndarröret (det stående röret med en vattenledning och ventil på där ni kopplar er slang till vattennätet). Vattnet är inte oändligt utan en resurs vi förvaltar. Höga uttag nu … Läs mer

Underlag inför samfällighetens stämma den 20 maj

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening har sin årsstämma den 20 maj kl 18:00 hos Estniska Föreningen, Wallingatan 34, 2 tr, nära Norra Bantorget. Alla medlemmar önskas varmt välkomna dit. Kallelse till mötet skickas ut via e-post till dem som registrerat en e-postadress hos vår ekonomiske förvaltare Föreningshuset. Underlaget till stämman finns på vår webbplats på denna sida. De … Läs mer

Vägarbete Stornäset – Avslutat och framkomlighet normal

Denna vecka (15 – 19 april) är det mycket begränsad framkomlighet på Stornäset. Framkomligheten påverkas av reparation vattenledning samt ventilbyten. Det kommer att fällas en del träd för att komma åt ledningarna. Största hänsyn kommer tas men är de utanför tomgränsen är det risk att de tas ner. Feedback behöver inte ges till vår entrepenör … Läs mer

Möjligt att dra av ränta för samfällighetens lån

Nu i deklarationstider kan det finnas anledning att påminna om möjligheten till ränteavdrag för samfällighetens lån. För 2023 är ränteutgiften för föreningens lån 771 kronor fördelat per fastighet. Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften. Finns det fler ägare till fastigheten, kan räntorna fördelas per delägare. Avdraget görs i … Läs mer

Sjösättningar och båtupptagningar år 2024

Årets sjösättningar och båtupptagningar sker enligt följande, alla med start klockan 10.00: Lördagen den 4 maj och lördagen den 25 maj är första respektive andra sjösättningsdag. Lördagen den 31 augusti och lördagen den 21 september är första respektive andra upptagningsdag. Vid andra upptagningen sker även iordningställande av vagnar, med mera, inför vintern. Frågor kan tas … Läs mer