Båtplats

GA:16 – Båtplats
Ansvarig och hamnkapten: Roger Thunell, tomt 183, roger.thunell@el-logik.com

Om båtplatser i Mörbyfjärdens samfällighetsförening

Samfälligheten förvaltar ca 250 båtplatser. De fördelas till medlemmarna efter tillgång och efterfrågan.
Observera att båtplatsen inte följer med fastigheten dvs vid en försäljning av en fastighet förverkas båtplatsen. Normalt ges möjlighet för högst två båtplatser per fastighet.
Observera också att båtplatsen måste användas, dvs det är inte tillåtet att ha en båtplats för ”säkerhets skull/ifall att”.
Alla båtar ska, efter vinterförvaring, vara borta från hamnplanen senast 7 juni!
Detta gäller även vaggor, bockar, vagnar och annat uppläggningsmaterial!
Allt ska under sommarperioden förvaras i ”uppläggningsområde” mellan skogen och ”båtbacken”, dock ej längre ned mot hamn än där den första infartsvägen till ”uppläggningsområdet” börjar.

Om båtar, bockar, vagnar och ”uppläggningsmaterial” finns kvar på hamnområdet efter 7 juni, kan dessa ”tvångsflyttas” av samfällighetshetsföreningen. Detta sker då på båtägarens/utrustningens bekostnad och innebär därmed extra kostnader för berörda båtägare.

Anledningen till dessa regler är att vi inte vill att hamnområdet ser ut som en uppläggningsplats över sommaren. Boende och besökare i område har rätt att, under sommaren, mötas av ett städat och snyggt hamnområde, utan båtar på land.

Vid vinteruppläggning ska uppmärkning av båtar och material med namn och tomtnummer vara tydligt utförd!

I avgiften ingår sommarplats vid brygga, vinterplats på hamnplan samt möjlighet att låna båtvagn. I avgiften ingår INTE boj, bojsten, bommar, förtöjningstampar eller traktor/transport för upptagning/sjösättning.
Om det finns bojsten och boj från en tidigare innehavare bör ni kontakta den tidigare innehavaren och erbjuda en rimlig betalning för övertagande av dessa.
Vid nyanläggning skall boj och bojsten uppfylla bestämmelserna i ”Regler i förtöjning”, se hemsida.
Endast en av hamnkapten godkänd typ att bommar får användas. Grundregeln är att bommarna skall vara av en typ som monteras på skenor. Förstärkningsarbeten kan vara nödvändigt innan bom får monteras
Det är innehavarens ansvar att underhålla boj, kätting, bojsten och eventuella bommar.

Båtplatsen faktureras genom samfällighetens årliga fakturering.
Nya båtplatsinnehavare måste i allmänhet betala båtplatsen senare under året.
Betalning görs till MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHET BG 5778-4118 snarast.
Märk betalningen med:
• Namn: ert namn
• Tomtnummer: ert tomtnummer
• Båtplats: ert båtplatsnummer (brygga och nummer)

Uppfyller inte innehavaren villkoren som samfälligheten ställt förverkas båtplatsen

Vagnar
Fem vagnar för sjösättning och uppdragning finns. Dessa får lånas av personer som har båtplats.

• Vagn 1 och 2 max 2 ton
• Vagn 3 max 1 ton. Vagnen har traktordrag och får endast med Karl-Eriks (i Backen) hjälp användas för transport
• Vagn 4 och 5 får endast användas till lätta roddbåtar. De får inte bogseras efter bil.
OBS Vagnarna får inte användas utanför hamnområdet!

Sjösättning och båtuppdragning: se MIF-programmet samt skriv upp er på listorna i hamnen.
Mer information: