Ny styrelseledamot och revisor vald för samfälligheten

På den extrastämma som Mörbyfjärdens Samfällighet höll igår (10 september) valdes Helene Lilja, Södra Storskogen 286, till ny styrelseledamot till år 2022. Helene tar över som kassör.

Samtidigt valdes Annika Sivertsson från Södra Storskogen 251 som revisor till år 2021. Föreningen har därmed två ordinarie revisorer vilket stadgarna föreskriver.

Vi hälsar båda varmt välkomna in i arbetet med området. Protokoll från mötet läggs upp i närtid under samfällighetens flik på denna webbplats. Den nya styrelsens sammansättning och övriga funktioner finns här.

Rapporter om missfärgning av vattnet i Näsudden, Näsängen och Kolnästäppan

Det kom under onsdagskvällen den 11 augusti en rapport om missfärgat vatten på Näsängen, snabbt följd av ytterligare rapporter under torsdagen om kraftigt missfärgat vatten.

Missfärgningen försvann efter ganska ordentlig spolning av vattnet och vid kontroll av vattnet vid Breviks vattenverk kunde ingen missfärgning synas. Inga rapporter från andra områden försedda med vatten från Breviksverket rapporterades. Vi drar därför slutsatsen att något har legat i ledningarna och tryckts ut, eller lossnat när det kom in luft i systemet, eller att ledningarna stördes på annat sätt. De områden som rapporterade ligger på en egen ledning.

Vi har undersökt men hittar ingen bestämd förklaring. Vi vet av erfarenhet att det till exempel vid strömavbrott, eller när det kommer in luft i ledningarna, kan lossna eller tryckas med material i ledningar som legat där under lång tid.

Det som ligger i ledningarna är till största del mangan och järnoxid som kommer från det mangan och järn som finns naturligt i vattnet och faller ut när det pumpas upp från marken. Vi mäter halterna 4 gånger per år och det är godkända nivåer. Det mesta brukar samlas i den stora tanken som vi rengör en gång per år.

Om ni har missfärgningar, var vänlig spola i upp till ca 10 minuter och se om det försvinner. Försvinner det inte efter 10 minuters spolning kan ni maila mig på bjorn.wennberg@gmail.com.

Vattenprov togs senast måndag 10 augusti och vi återkommer med resultaten när vi fått svar.

Bästa hälsningar från vattenansvarige Björn Wennberg

Ornö Golf Open 2020

Ornö Golf Open gick av stapeln fredag 7 augusti på Husby Golf Club.
Ett härligt gäng med 23 glada entusiaster samlades utanför klubbhuset denna morgon. Så gott som alla har nu faktiskt deltagit flera år i rad.

Det var en helt fantastisk solig och trevlig dag. Varmt, men det fläktade lite lagom ju närmare man kom det 18e hålet.

Årets vinnare blev Claes Eriksson, som kom med golfande både son och far, och som nu får äran att rista in sitt namn och vinnarår på pokalen.
Stort GRATTIS Claes!

I år räknades även ”Bästa grupp” fram,  med högst antal poäng blev det grupp nr 6.

Jag vill gärna passa på att så här särskilt tacka Carin och Christer Sundbom som nu flera år i rad hjälpt till att räkna ut poängen. Det blir så smidigt och vi hann som vi skulle med 16:30-färjan tillbaka till Ornö.

Jag vill tacka alla deltagare för en väldigt trevlig golfrunda och hoppas att vi ses nästa år igen.

Bästa hälsningar och fortsatt trevlig sommar!

Tård Öiangen

Vinnare Claes Eriksson
Grupp 1 fr vänster Christer Sundbom – Carin Sundbom – Kerstin Hargin – Mikael Bergman
Grupp 2 fr vänster stående Göran Stenfelt – Tård Öiangen – sittande fr vänster Claes Eriksson – Börje Wirås
Grupp 3 fr vänster Agneta Torpman – Johan Lindén – Inger Kruså
Grupp 4 fr vänster stående Bengt Kruså och Göran Norström
– sittande fr vänster Lucas Eriksson och Örjan Mattsson
Grupp 5 fr vänster stående Hans Hjelmstad – Bertil Rydstrand
– sittande fr vänster Staffan Eriksson – Tommy Torpman
Grupp 6 – fr vänster Örjan Olsson – Tomas Sundqvist – Jonas Nordström – Tomas Bergman

Inget ting söndag den 9 augusti

Som togs upp på årsmötet i mars så genomförs inte tinget söndagen den 9 augusti klockan 11. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel 0705 66 45 29.

Styrelsen vill också påminna om att reglerna följs vid tippning av ris på nya risupplägget längs Bodalsvägen. Ris kan inte läggas mitt i gången där bilar ska passera, då faller hela idén med rundkörning.

Samfällighetens styrelse söker en kassör

Mörbyfjärdens samfällighet behöver en kassör, som framför allt ska samarbeta med den ekonomiska förvaltaren, som sköter bokföring och medlemsregister.

Samfälligheten bygger på att de som bor i området engagerar sig i olika uppgifter, som drift och underhåll av våra anläggningar. Vi har haft en period då många stora projekt har genomförts – reparation av vägar och bryggor, stora vattenfrågor, flytt av återvinningscentral, ombyggnad av risupplag och en stor omförrättning där fastigheterna fått nya andelstal.

Nu går vi i en fas som mer handlar om förvaltning och en långsammare takt i förändringsarbetet. Kassören tar hand om kontakterna med Föreningshuset, som är vår ekonomiska förvaltare. I uppgifterna ingår också till exempel att stötta i styrelsens budgeteringsarbete, löpande arbete med faktureringar och utbetalningar samt kontakterna med föreningens banker.

Kassören deltar också i styrelsens möten som, tillsammans med årsmötet, innebär sju möten per år. Ersättning utgår till kassören med en fast del och en ersättning per möte samt för extra nedlagd tid.

Föreningens förre kassör finns kvar i suppleantroll som en trygg mentor och vi kan även garantera att det är ett bra gäng att vara med i. Att dessutom kunna påverka områdets framtid mer direkt och få insikt i områdets skötsel är en fördel. Vi välkomnar vår nya kassör som måste finnas någonstans bland de dryga 300 fastigheter som området består av.

Ytterligare uppgifter om arbetet kan ni få hos ordförande Björn Jarlsäter (info@jarlsater.se), tel 0705-66 45 29 eller valberedningens ordförande Anders Sundqvist (antesundqvist@hotmail.se), tel 0768-51 21 94.

Om gult vatten från Bodalsverket – MSF skriver

Det har kommit frågor på Facebook om gult vattnet Bodalsområdet och Södra Storskogen. Vi publicerar här Facebook-svaret från Björn Wennberg, som ansvarar för vattnet inom Mörbyfjärdens Samfällighet.

Hej, tänkte bjuda på dagens längre läsning för den som är vattenintresserad och behöver en paus från MIFs alla bra aktiviteter. Jag har stuga på Bodalsberget och är vattenansvarig i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, dvs för vattnet som kommer i era kranar. Jag har som uppdrag att följa myndighetsregler samt att förse er med ett tjänligt vatten eller att agera om det inte är tjänligt, tex med åtgärder eller information. Jag mäter enligt riktlinjer från SMOHF vattnet för tjänlighet 4 gånger per år.

Jag har fått mycket feedback under våren om en gul ton i vattnet i Södra Storskogen och jag hör er. Det är samma vatten som finns i Bodal. Jag är inte nöjd med färgen men vattnet är tjänligt.

Mot bakgrund av en ökade förbrukning av vatten har MSF adderat en brunn till nätet samt satt upp ytterligare ett vattenverk, Bodalverket. Vi måste göra detta för att tillhandahålla vatten. Brunnen som valdes var en brunn med MYCKET hög kapacitet men det finns också en del järn, mangan, samt humus i brunnen. Humus är ett estetisk problem med vatten, inte farligt. Vi har därför installerat filter som skall reducera järn, mangan, samt humus i vattnet. Filtren är s.k. ”jonbytarfilter” och leverantören väljer och lovar prestanda. Filtren saknar i stort inställningar, dvs man kan inte justera dem men man kan justera tex citronsyran som tillsätts (det som finns i citroner). De filter vi har, installerades runt påsk, är dubbelt så stora som analysen anger och bör ge mycket rent vatten. Filtren är ganska stora och inget man byter själv.

Det finns olika typer av filter, den lösning vi valt är en mycket beprövad lösning i ”hundratusenkronorsklassen”, de tekniker som är mer sofistikerade ligger på ”miljonklassen”. Vi valde den teknik som rekommenderades av en välkänd aktör av vattenrening. Det finns naturligtvis andra men kemiskt fungerar de ungefär lika. Det finns många tekniska parametrar i detta att betrakta och detta är nog inget enkelt problem.

Vi har ett enligt senaste mätningen ett vatten som är tjänligt (mycket låga järn- och manganhalter) men med anmärkning på färg, dvs. det gula som ni upplever. Jag personligen tycker inte att det är ett problem, dricker själv vattnet och så gör mina barn. Men det handlar inte om mig. Vattnet är mycket mjukt och skonsamt för era tvätt- och diskmaskiner men kan kännas lite halt när man använder för mycket tvål eller diskmedel (det är mjukmedlet i tvålen man känner). Direkt efter installationen av de nya filtren fungerade de utmärk och vattnet var klart. Vattnet är mer färgat nu men vi vet inte varför.

Varför vet vi inte vad det beror på? Det finns flera möjliga orsaker, mer humus i brunnen (ja, brunnen har manschett), större vattenförbrukning eller att filtren inte fungerar som de ska? Detta är de frågor som jag funderar över för att få ner färgen. Det sitter ingen spak på filtren för ”mer eller mindre” gult.

Vad sker nu? Leverantören har ett ansvar här och det är i första hand dit jag vänder mig men även de har semester. Jag har ökat dosering av citronsyra men det är i stort det jag kan göra ”nu”. Vi kommer ta vattenprov i augusti och återkomma till filterleverantören för att ge dem chansen att få filtren att prestera som de gjorde efter påsk. Om man inte lyckas måste vi ta en diskussion i styrelsen och fundera på vilka möjligheter vi har.

Jag har ett vanligt jobb och familj och gör detta på min fritid, jag är utbildad materialfysiker och begriper viss kemi men är ingen expert på vattenrening. Vill någon hjälpa till och engagera sig så kontakta mig. Vill man fråga eller diskutera vatten, maila mig (mailen finns här på Mörbyfjärdens webbplats under ”Samfälligheten/Styrelse o valberedning”).

Kan vi slå på Breviksvattnet igen till Södra Storskogen? Tekniskt ja, men då kommer vi få vattenbrist. Jag väljer att inte fatta beslutet att koppla till Breviksvattnet, vattnet är tjänligt och vi förbrukar mer vatten än någonsin.

Facebook är ett mindre lämplig media för den här typen av frågor, bra för information eller social interaktion men inga åsikter eller drev på Facebook kommer att påverka hur filtren fungerar. Har man fackkunskap inom vattenkemi kan man kontakta mig direkt. Vattenfärgen ser jag i mitt dricksglas, i analyser och även om det är tjänligt är jag inte nöjd. Jag kommer inte diskutera detta på Facebook.

Njut av sommaren nu! Den verkar vara här idag. Bästa hälsningar //Björn Wennberg

Mörbyfjärdens historik

Du har väl inte missat att det finns fascinerande läsning här på hemsidan om hur tomtområdet Möbyfjärden kom till samt ett bildgalleri från nybyggartiden.
Gå till fliken Om Märbyfjärden och klicka på Historik, eller klicka här

Idag har jag även lagt till en byggplan från 1965 som berättar om områdets geografi och byggplanerna för tomtindelning, vägar, vatten, avlopp och elektricitet.

Kallelse till MIF´s årsmöte 2020

KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE 2020
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
MIF
Lördag 25 juli kl. 16.00
vid Klubbhuset
Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast den 11 juli
Ordförande Christina Falk 072-327 60 90 tomt 227 Breviksängen
falk@kth.se
MIF:s styrelse hälsar alla medlemmar välkomna!

Rapporter om missfärgat vatten från Bodalsverket

Det har kommit rapporter om missfärgat vatten från de som nyttjar Bodalverkets vatten (Bodal med Södra Storskogen).

Vi har bytt filter i påsk och vattnet var klart bättre då än just nu.

Vi har testat vattnet (20 maj) och det är tjänligt, så det finns ingen risk att dricka vattnet men det har en svagt gul ton.

Vi jobbar med att få ut leverantören av filtren för att åtgärda detta snarast men misstänker att det blir först efter midsommarhelgen. Man kan hämta vatten från Breviksverket på dunk om man vill.

– Björn Wennberg