Driftstörningar vid påslagning sommarvatten, tankrengöring och allmän våröversyn av vattennätet


”Veckan efter påsk kommer våra vattentankar rengöras, vattnet är då avstängt för de som får vatten från Breviksverket mellan 22 april kl 21 till 23 april kl 16. För Bodalverket är vattnet avstängt från 23 april kl 21 till 24 april kl 16. Vidare kommer ledningsnät spolas och sommarvattnet driftsättas så det kommer förekomma enskilda störningar över veckan i stort.


Spolning av ledningar och tankar kan medföra viss missfärgning i vattnet efter spolningarn, detta gäller specifikt för Centralområdet där ledningarna kommer spolas onsdag till fredag med tryckluft.
Vidare kommer ett antal äldre servisventiler att bytas.


Sommarvattnet skall vara på till Valborg.
Medan detta arbete pågår så kan man alltid hämta vatten i det ”andra” vattenverket. ”

Uppdatering otjänligt vatten från Bodalsverket

Våra entrepenörer installerade ett UV filter för cirkulation samt gjorde allmän översyn i bodalsverket samt satt en manschett på Bodalsbrunnen torsdag 21 mars. 
UV-filtret ligger på en cirkulerande slinga med tanken och dödar bakterier i vattnet om de finns. Det kommer ta ca 2 veckor att cirkulera tanken (cirkulerar man för fort är filtret inte effektivt). Efter det tar vi prov igen (tar ca 10 arbetsdagar att få svar). Det finns naturligtvis vatten att hämta i Brevik.
Manschetten i brunnen skall hindra ytvatten från att komma ner i brunnen, detta bör reducera mängden humus i vattnet och ge en bättre färg på vattnet.
Service av anläggningen kommer även utföras.

Vattenprov mars, Bodalverket otjänligt vattenprov, koka vatten

Vid senaste vattenproven första veckan i mars påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Bodalverket (som förser alla i Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer från djur eller människa och kan hittas i brunn men i detta fall efter filter och rening, detta är därför oväntat då vattnet är steriliserat och provet tas direkt från tappställen efter tank. Proven från tapställen i nätet har inte inkommit vilket tyder på att de är tjänliga och att detta kan vara kontaminering vid provtagningstappen.

Hur orolig bör man vara? Vattnet bedöms av laboratoriet som ”Otjänligt  p.g.a. koliforma bakterier 10 cfu/100 ml”, dvs det bedöms som otjänligt dricksvatten. Om man är orolig bör man koka vattnet. Vår ”brunn” (ett vattenverk) är en brunn för flera fastigheter, där går livsmedelsverkets gränsvärde vid 9 cfu/100 ml. Vi är alltså precis över gransen. Om detta vore en enskild brunn är gränsvärdet 50 cfu/100 ml, då skulle vattnet bedömas som tjänligt.
Vi undersöker orsaken och vidtar åtgärder, det kan skett en kontaminering vid provtagning men vad som är troligare är att vi behöver rengöra tanken (som ligger efter de bakeriedödande filtren) samt tidigarelägga installation av cirkulerande UV-filterring (bakteriadödande filter). Filter kommer inhandlas i veckan och installeras så snart våra entrepenörer kan komma loss. Detta är prioriterat.

Uppdatering Breviksbrunnen med anmärkning från November, vi stängde av brunn 3 och kommer att sterilisera den nu när det är plusgrader i samband med övriga arbeten runt Breviksverket, urspolning av ledningar bla.
Uppdateringar löpande, UV filter på cirkulation samt nya prover


Vattenprov november 

Vid senaste vattenprovet i november påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Breviksverket (som förser alla utom Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer from djur eller människa och troligen har ytvatten trängt in i en brunn. Vattnet bedöms av laboratoriet som ”tjänligt med anmärkning”, dvs det går att använda som dricksvatten. Om man är orolig kan man koka vattnet.
Anmärkning föranleder att man skall undersöka orsaken, första steget blir vi skall se vilken brunn som är källan samt vidta åtgärder.”

Risupplaget är stängt

Risupplaget är fullt och stängt. Tömning kommer att ske i vår när det torkat, per instruktion från flisentreprenören.

Observera att dumpning av ris i diket eller på infarten till upplaget är ej tillåtet.

Påminner om att fastighetsägare är ansvariga för var av dem anlitade entreprenörer som dumpar ris.

/Stefan Engström

Inget eldningsförbud på tomten

ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLMS LÄN
UPPDATERING 30 JULI

Eldningsförbudet gäller inte längre egen tomt.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet om nytt eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00.

Det nya beslutet innebär att du, under förutsättning att det sker på ett sätt som omöjliggör brandspridning får grilla på din egen tomt eller din innergård förutsatt att värden tillåter det. Detsamma gäller balkong/altan.

All grillning/öppen låga i naturen, i parker eller tex stranden är fortsatt förbjuden. Detsamma gäller campingplatser. Du får däremot använda gasköket inuti husvagnen/båten.

Det är tillåtet att röka utomhus, under förutsättning att ingen risk för brandspridning föreligger. Var extremt försiktig med var dina fimpar tar vägen. Vi vädjar till allmänheten att låta bli helt att röka på platser där en brand lätt tar fäste.

Brunnen Åkersberg är torr

Brunnen Brevik-Åkersberg är nu tom, var sparsam med vattnet! 
Brunnen i Brevik-Åkerberg är nu tom, det finns två ytterliggare brunar som fortfarande kan förse vattenverket i Brevik men belastningen på dessa ökar nu. Jag har själv inte sett det men har hört att det vattnas gräsmattor. Gör inte det, det är torrt och varmt men gräsmattan kommer igen i höst.

Regler: Vattnet är endast till för hushållsändamål. Det är förbjudet tex att använda vattnet till att fylla pooler, bevattna gräsmattor och använda vattnet till biltvätt. Skälet till dessa restriktioner är att dels skydda vattentäkterna och dels eftersom systemet inte är dimensionerat för att klara denna typ av laster.

Exempelvis så rymmer en pool mellan 1 000-50 000 liter vatten och att fylla den skulle tömma våra gemensamma tankar. Att bevattna gräsmattan drar upp till 1 000-3 000 liter/timme beroende på typ av slang och tryck.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet. Rapportera läckor, skaffa diskmaskin, använd högtryckstvätt vid båttvätt, spara regnvatten för bevattning, täta läckande kranar och låt inte vatten stå och rinna.

/Björn

Invigning 11/7 av Utsiktstornet på Telegrafberget

Den 11 juli kl 11:00 invigs vårt nya utsiktstorn uppe på södra skärgårdens högsta punkt, Telegrafberget i Mörbyfjärden. Härifrån ser man Huvudskär, Utö, Muskö och Dalarö!

Telegrafberget har en spännande historia: här fanns en optisk telegraf från början av 1800-talet till 1878. Johan Martin Lööf & Anders Lindberg-Lindevret från Tekniska museet berättar om den optiska telegrafens historia och Jörgen Strandberg från Ornö Fiber kopplar till modern telekommunikation.

Sång och musik av Kalle “Bellman” Lindholm.

Följ skyltning och röda snitslar upp på berget, som endast går att nå till fots. Det är i början en ganska brant stig som börjar i backen bortanför Stor-Brevik.
OBS! Parkera ej bilen på vägen, ställ den på parkeringen vid brevlådorna/återvinningsstationen, där finns gott om plats.

Utsiktstornet har byggts med ideellt arbete och stöd från Ornö Bygdemuseum, Länsstyrelsen i Stockholm och Haninge Kommun samt Ornö Fiber och Mörbyfjärdens Samfällighet.

Anders Willborg vid stigen upp till Telegrafberget

Henrik Ahlén beundrar utsikten över hela södra skärgården.