Röjning av sly i hamnen 2 oktober

Lördagen den 2 oktober med start kl 10.00 ska vi röja i båthamnen, längs med strandlinjen från innerbryggan fram till seglarskolan. Detta för att öka sikten och därmed minska risken för båtstölder i framtiden. Dessutom för att det ska se trevligare ut.

Alla som vill och kan är välkomna. Ta gärna med er grensax, såg, motorsåg eller röjsåg. Annars finns det möjlighet att låna verktyg.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell, 070-716 24 08

Vattnet tas nu från verket i Bodal

Vi kopplar om så att hela nätet förses från Bodalsverket tills brunnarna i Brevik är i ordning. Vattnet är lite gulare på grund av det humusproblem vi har där.

Omkoppling sker alltså nu och det kan vara bra att spola igenom vatten i kranen ordentligt före användning.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel: 0734-13 14 76.

Vattnet från Breviksverket är otjänligt och ska kloreras

Vid nya prov bekräftades det att vattnet från Breviksverket innehåller koliforma bakterier och är otjänligt som dricksvatten. Det är typiskt från mark- och ytvatten som kommit ner i brunn. Vi ska snarast klorera brunnarna och ta nya vattenprov när det är genomfört. Vattnet från Breviksverket bör kokas om man ska dricka det.

Detta gäller alltså allt vatten i området utom vattnet från Bodalsverket, som idag betjänar Bodalsområdet. Man kan ta vatten från Bodalsverket, där tapp finns på nordvästra sidan på vattenverket.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg, tel 0734-131476

OBS: tillägg: vi arbetar just nu (förmiddag torsdag 16 sept) med omkoppling så att Bodalsverket försörjer hela området. Återkommer med mer info så snart det är klart.

Koliforma bakterier hittade i vattenposter

Vid vattenprov vecka 35 har laboratoriet hittat och bekräftat koliforma bakterier i proven ute i vattenposter som finns utomhus i området. Alla utom en var på tjänlig nivå (tomtägaren kontaktas separat).

Koliforma bakterier är generellt kopplade till djur och till exempel till ytvatten som runnit ner i brunnar. De prov som kommer direkt från brunnarna är däremot tjänliga men ute i området finns det som sagt högre halter.

Slutsatsen är att brunnarna är ok men att uttagsposterna antingen har fått föroreningar på sig. Alternativt så har vi fått föroreningar vid provtagningarna. Som första åtgärd ska vi göra omprov då det är lite märkligt att brunnar är ok men att uteposter har anmärkning.

Om du är orolig, har nedsatt immunförsvar, småbarn, bör vattnet kokas. Man kan alltid ringa mig, Björn Wennberg som har hand om vattenfrågor, på 0734 13 14 76. Svarar jag inte direkt så ringer jag upp senare.

Bodalsbryggan renoveras – begränsningar

Den 27 september börjar renoveringen av Bodalsbryggans första del med stenkistor. Det innebär att man inte kan gå ut på bryggan. Bryggan behöver vara tom från båtar, eftersom en stor arbetspråm ska in där.

Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren. Alternativa båtplatser kommer finnas, kontakta hamnkapten Roger Thunell vid behov på tel: 070-716 24 08.

Ornö Open 2021

ORNÖ OPEN GOLF gick av stapeln torsdag 5 augusti på Smådalarö Golf.
I strålande väder, som för övrigt varje år, samlades 16 golfande entusiaster. 

Grattis till den eller de som spelade på samma boll hela tävlingen igenom! Själv hade undertecknad förmågan att slå alldeles för många bollar ut i terrängen utanför banan…

Efter avslutad tävling räknades det poäng som kontrollerades även i år av Christer och Carin Sundbom. Tack för den ovärderliga insatsen! 
Så blev det prisutdelning. Felix Öiangen, yngste deltagaren och mitt barnbarn, räddade familjens ära genom att bli dagens vinnare och även genom att slå ”Närmast flagg”. Andra pris erhöll Werner A Petersen och tredje pris gick till Mikael Bergman. ”Längsta slag” lyckades Carin Sundbom och Mikael Bergman slå. STORT GRATTIS alla! 
Hela resultatlistan ser du här nedan tillsammans med några bilder.

Till sist vill jag meddela att jag nu lämnar över äran att arrangera Ornös trevliga och uppskattade golftävling till den eller de som känner sig hågade att ta över. Hör av er till mig och MIFs styrelse. 
Jag vill också meddela att, efter inköp av priser till vinnarna, går överskottet om 600kr till MIF.

Grattis igen alla! Jag och Kiki tackar för oss och önskar er alla en fortsatt trevlig sommar, för än är den ju inte över.

Tård ÖiangenUppdatering om vatten från Bodals vattenverk

Vi har sedan månadsskiftet maj/juni kopplat in Bodalsverket i vattenätet igen efter en extra filterservice. Det är fortsatt en något gul ton i vattnet som är helt ofarlig.

I all enkelhet fungerar filtren som de ska och vattnet är av god kvalitet men färgen efter filtren är inte perfekt. Vad som sker kan vi ännu inte förklara, men färgen blir alltså sämre efter att vattnet passerat tanken i Bodalsverket.

Tanken har rengjorts två gånger samtidigt som ledningar har spolats och blåsts. Trots detta är problemet kvar. Vi som jobbar med frågan ger inte upp och ska nu dra om en ledning (cirkulationen) och fortsätta söka felkällan.

Frågor tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76