Uppdatering om vatten från Bodals vattenverk

Vi har sedan månadsskiftet maj/juni kopplat in Bodalsverket i vattenätet igen efter en extra filterservice. Det är fortsatt en något gul ton i vattnet som är helt ofarlig.

I all enkelhet fungerar filtren som de ska och vattnet är av god kvalitet men färgen efter filtren är inte perfekt. Vad som sker kan vi ännu inte förklara, men färgen blir alltså sämre efter att vattnet passerat tanken i Bodalsverket.

Tanken har rengjorts två gånger samtidigt som ledningar har spolats och blåsts. Trots detta är problemet kvar. Vi som jobbar med frågan ger inte upp och ska nu dra om en ledning (cirkulationen) och fortsätta söka felkällan.

Frågor tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76

Midsommarfirandet och MIF-festen inställda

Som ni kanske redan hört eller sett i föregående nyhet här på på vår webbplats (om nyhetsbrevet) ställs både midsommarfirandet och MIF-festen in i sommar. Skälet är naturligtvis att pandemin ännu pågår. Vi hoppas kunna återuppta alla traditioner nästa sommar.

Håll ut, så länge!

Årets sommarbrev finns nu

Som traditionen bjuder ger vi ut ett sommarbrev inför sommaren med information om vårt område och dess finesser. För andra året i rad görs detta enbart elektroniskt. Ni som har lämnat era e-postadresser till Föreningshuset får det i mejlen. Har ni inte lämnat er e-postadress så gör det till MSF:s kassör Helene Lilja på mejl helenewsson@hotmail.com

Här hittar ni årets och förra årets sommarbrev på denna webbplats

Trevlig läsning önskar styrelsen för MSF

Kolnäsbryggan har delvis lossnat

Tyvärr har Kolnäsbryggans mittsektion lossnat och ligger ur sitt läge. Det gäller flytbryggan i trä. Den beräknas bli lagad under kommande vecka.

Om det är någon berörd som behöver en tillfällig plats kontakta hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08.

Ornö Fiber: få fiber före midsommar

Den medlemsägda föreningen Ornö Fiber har fått en helt ny hemsida: ornofiber.se

Titta gärna in där och läs om kampanjen att dra fram fiber före midsommar till de fastigheter som ännu inte är anslutna. Gör en intresseanmälan före 15 maj!

Sommarvattnet slås på till Valborg – störningar kan förekomma

Sommarvattnet i området ska vara påslaget till Valborg. Förberedelserna pågår just nu och det innebär vissa störningar i tillgången. Våra entrepenörer ska i slutet av nästa vecka (21–23 april) rengöra våra tankar och i början av veckan efter (26–28 april) spola vattennäten. 

Störningarna kan innebära att det temporärt inte kommer något vatten eller att det kommer grumligt vatten på grund av spolningen av vattennätet. Om du inte får vatten, uppsök vattenverken och den tapp som finns vid dessa, till exempel Bodals vattenverk. Om vattnet är grumligt, spola tills det kommer klart. Det kan ta en stund om du bor långt från vattenverket. Att spola vid grumligt vatten är ok.

Att fylla badtunnor, pooler, vattna gräsmattor och trädgård, tvätta bilar eller båtar etcetera är inte tillåtet med Samfällighetens vatten.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg 0734-13 14 76, gärna via SMS.