Sommarvattnet slås på till Valborg – störningar kan förekomma

Sommarvattnet i området ska vara påslaget till Valborg. Förberedelserna pågår just nu och det innebär vissa störningar i tillgången. Våra entrepenörer ska i slutet av nästa vecka (21–23 april) rengöra våra tankar och i början av veckan efter (26–28 april) spola vattennäten. 

Störningarna kan innebära att det temporärt inte kommer något vatten eller att det kommer grumligt vatten på grund av spolningen av vattennätet. Om du inte får vatten, uppsök vattenverken och den tapp som finns vid dessa, till exempel Bodals vattenverk. Om vattnet är grumligt, spola tills det kommer klart. Det kan ta en stund om du bor långt från vattenverket. Att spola vid grumligt vatten är ok.

Att fylla badtunnor, pooler, vattna gräsmattor och trädgård, tvätta bilar eller båtar etcetera är inte tillåtet med Samfällighetens vatten.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg 0734-13 14 76, gärna via SMS.

Ny årsredovisning inför stämman

I utskicket inför årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, som genomförs den 25 mars kl 18.00, råkade fel version av årsredovisningen finnas med.

Vi beklagar detta, som flera uppmärksamma tomtägare har noterat. Styrelsen tackar för det stora engagemanget och kommer här med rätt utgåva av årsredovisningen.

Vi påminner också om att anmäla er till stämman, med namn och tomtnummer. Gör det till kalle.lindholm@energiforetagen.se. En länk till mötet i Teams skickas då ut i tid före den 25 mars.

Så fyller man pool och badtunna i Mörbyfjärdens tomtområde

Nu nalkas våren och med lite tur en sommar efter det. Många har eller överväger att skaffa pool eller badtunna. Här påminner vi om vad som gäller och hur man ska fylla vatten.

Vattnet från våra vattenverk får användas till hushållsbruk. Det innebär vatten till kök och badrum alltså det vi dricker, lagar mat med, duschar, diskar, tvättar och spolar med. Det får inte fylla pool eller badtunna, och heller inte användas till biltvätt eller vattning av gräsmatta eller dylikt.

Hur fyller vi då badtunna och pool? Det går att beställa en vattenbil från Stockholms vatten (eller annan leverantör). Det kostar pengar men flera badtunneägare kan till exempel gå samman. Även hus med egen brunn kan göra så.

Ett bra förslag är också att samla regnvatten. Enligt uppgift faller cirka 300 mm regn per år. Det motsvarar 300 liter per år och kvadratmeter. En stuga på 70 m2 tak ger då cirka 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar en 2 meter djup pool på 3×3 meter med marginal för vatten till blommorna.

Lite fakta: Vi måste spara på vatten på Ornö och i skärgården. Vi använder i snitt på ett år ca 9 700 m3 (varav 8 400 m3 på sommaren). Det är 29 000 liter vatten per fastighet, motsvarande knappt 10 miljoner liter för hela tomtområdet. Vår nya stora tank i Breviksverket är på 25 m3. Vattnet tas från grundvattnet på Ornö. Hus med egen brunn tar naturligtvis också grundvatten.

Så, vi måste hushålla med vattnet i Mörbyfjärdens Samfällighet. Fyll inte era badtunnor och pooler med vatten från vattenverken.

Hälsar områdets vattenansvarige Björn Wennberg, tel 0734 13 14 76

Tidigarelagd fakturering i år

Alla medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen får i dagarna en förtida faktura på del av årsavgiften från Föreningshuset. Vi har i år valt att fakturera redan nu för två av de gemensamhetsanläggningar som Samfälligheten driver.

Med fakturan följer ett brev som förklarar orsakerna, att vi för tillfället behöver bättra likviditeten för att kunna betala kostnader för nyligen utförda jobb åt oss. För den som inte har möjlighet att betala den förtida fakturan finns instruktioner i brevet.

Uppmärksamma medlemmar har noterat att det är ett nytt plusgironummer på fakturan. Det är helt i sin ordning. Det nya numret är OCR-styrt. Därmed ersätts tidigare manuell hantering hos Föreningshuset. Numret är ännu inte uppdaterat hos Nordea, det kan dröja några veckor till, men fungerar redan nu att använda.

Resterande fakturering för övriga gemensamhetsanläggningar görs som vanligt i april efter årsstämman. Styrelsen hoppas på förståelse för årets agerande i denna fråga.

Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter, tel: 0705-66 45 29.

Uppdatering om risupplaget

Styrelsen vill meddela att vi för en dialog med en ny entreprenör om att ta hand om riset som ligger i upplaget vid Bodalsvägens början. Det har tyvärr dragit ut på tiden och vi förstår att flera kan ha ris som ligger och väntar på den egna tomten.

Vi ber er att hålla ut och lovar att återkomma, förhoppningsvis i närtid. När upplaget har tömts öppnar vi så snart det är möjligt och påbörjar påfyllnad igen enligt de nya rutinerna, med hjälp av skyltning på plats.

Frågor kan tas med Stefan Engström på 0709 28 67 09

Vattenprover godkända i området

Samtliga vattenprover från Breviksverket har nu inkommit och är godkända. Vattnet är alltså tjänligt som dricksvatten.

Det är troligen kontaminering av provet som var orsak till tidigare resultat. Vi har nu även rengjort tankar och klorerat brunnar för att vara på den säkra sidan.

Frågor, kontakta Björn Wennberg på 0734 13 14 76.

Vattentappen vid Breviksverket trasig

Vattentappen vid Breviksverket är söndervriden och fungerar inte. Någon har av misstag, hoppas vi, skruvat åt kranen för hårt. Det är ett förståeligt misstag, man vrider åt tills det tar emot LITE, sedan får vattnet i kranen rinna ut (det tar 5–15 sekunder). Man vrider alltså inte tills det tar fast stopp. Den är gjord så för att vatten inte ska frysa i kranen, det får rinna ut efter användning på vintern.

Vi byter kran men räknar med att det kan ske först på måndag den 18 januari.

Frågor hänvisas till Björn Wennberg, 0734 13 14 76