Mörbyfjärdens historik

Du har väl inte missat att det finns fascinerande läsning här på hemsidan om hur tomtområdet Möbyfjärden kom till samt ett bildgalleri från nybyggartiden.
Gå till fliken Om Märbyfjärden och klicka på Historik, eller klicka här

Idag har jag även lagt till en byggplan från 1965 som berättar om områdets geografi och byggplanerna för tomtindelning, vägar, vatten, avlopp och elektricitet.

Kallelse till MIF´s årsmöte 2020

KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE 2020
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING
MIF
Lördag 25 juli kl. 16.00
vid Klubbhuset
Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast den 11 juli
Ordförande Christina Falk 072-327 60 90 tomt 227 Breviksängen
falk@kth.se
MIF:s styrelse hälsar alla medlemmar välkomna!

Rapporter om missfärgat vatten från Bodalsverket

Det har kommit rapporter om missfärgat vatten från de som nyttjar Bodalverkets vatten (Bodal med Södra Storskogen).

Vi har bytt filter i påsk och vattnet var klart bättre då än just nu.

Vi har testat vattnet (20 maj) och det är tjänligt, så det finns ingen risk att dricka vattnet men det har en svagt gul ton.

Vi jobbar med att få ut leverantören av filtren för att åtgärda detta snarast men misstänker att det blir först efter midsommarhelgen. Man kan hämta vatten från Breviksverket på dunk om man vill.

– Björn Wennberg

Arbetet på hamnplanens övre del klart

Nu är arbetet med att rensa, bredda och grusa hamnplanens övre del klart. I fortsättningen förvaras våra båttrailers och bockar på den egna tomten, annars på hamnplanens övre del, ovanför den mittersta infarten. Den nedre delen ska vara bilparkeringsplats från den 7 juni, fram till att det är dags för båtupptagning.

Redan nu kan de som har trailers och bockar på nedre delen av hamnplanen flytta dem till den egna tomten, alternativt till den övre hamnplanen.

Bästa hälsningar från Roger Thunell, hamnkapten

Årets sommarbrev på gång

Årets sommarbrev är det första som är heldigitalt. Det har tidigare enbart sänts ut i pappersform. Det skickas när som helst ut via vår förvaltare Föreningshuset till alla i tomtområdet som har en registrerad e-postadress.

Sommarbrevet beskriver kortfattat vad området har att erbjuda med fokus på Mörbyfjärdens Samfällighetsförening och Mörbyfjärdens Idrottsförening. Årets sommarbrev nås även på vår webbplats här.

Arbete på hamnplanens övre del

Den 8 juni startar arbetet med att göra iordning hamnplanens övre del – från infarten på mitten av hamnplanen och uppåt. Därför ska alla trailers och bockar med mera vara borta därifrån innan dess, annars flyttas de båtar som står kvar till den nedre delen av hamnplanen. Ställ i första hand era trailers hemma på den egna tomten eller mot bergväggen på hamnplanens nedre del i år.

Tanken med detta är att vi i fortsättningen bara ska sommarförvara trailers och bockar på den övre delen av hamnplanen och den nedre delen ska vara avsedd främst för bilparkering under sommaren.

Bästa hälsningar Roger Thunell, hamnkapten, roger.thunell@el-logik.com

Årets avier har skickats ut

I veckan har årets avier med avgiften till Samfälligheten skickats ut. Styrelsen ber dem som kan att gärna betala tidigare än den 30 april.
På grund av de stora nyinvesteringar som görs behöver kassan fyllas på.

Vi hoppas på förståelse för detta. Om du har frågor så kontakta gärna ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29.