Handlingar från årsmötet utlagda

Nu finns de viktigaste handlingarna från samfällighetens årsmöte den 26 mars. Årets möte genomfördes digitalt på grund av rådande virusläge. Efter tekniska problem i början kunde mötet genomföras. Styrelsen tackar för att det gick att hålla mötet. Nu kunde en ny styrelse väljas och andra beslut tas som gör att drift och skötsel kan fortsätta enligt plan.

Protokoll och övriga handlingar finns här. Protokollet sätts också upp på anslagstavlan vid gamla affären i Brevik och finns tillgängligt hos alla styrelsens ledamöter och suppleanter.

I framtiden ska mötena givetvis vara fysiska men också erbjuda möjlighet att närvara digitalt. Styrelsen ser fram emot ett nytt och friskare verksamhetsår.

Ornöloppet 2020 inställt!

Tyvärr tvingas vi ställa in årets upplaga av Ornöloppet, på grund av rådande virus-smitta. Vi som arrangerar är hemskt ledsna men det kommer ett ljus efter detta. De som har anmält sig och betalat in pengar ska få dem åter.

Ha en motionsrik sommar ändå önskar loppets arrangörer.

Tidpunkter för sjösättning och upptagning av båtar

Vi har beslutat att bara ha två sjösättnings- och upptagningsdagar i år istället för tre, eftersom vi ändå oftast fått stryka en dag på grund av för få anmälningar. Det underlättar också att vi får fler vid varje tillfälle som kan hjälpa till och traktorn behöver inte komma för några få båtar.

I år kör vi lördagar enligt följande med start kl 10.00:
Sjösättning: 9 maj och 30 maj
Upptagning: 5 september och 26 september

Vatten avstängt till Centralområdet onsdag 25 mars samt vatten kommer från Bodalverket efter det

I samband med arbetet med tankbytet av de 50 år gamla tankarna i Breviksverket så kommer vi byta till försörjning från Bodalsverket. Detta innebär att:

  • Vattnet kort är avstängt kl 8 – 14 onsdag 25 mars (går att hämta vid Bodalsverket på tappen på pumphuset)
  • Vatten kommer efter det att komma från Bodalsverket och vattnet kommer vara MYCKET mjukt, detta innebär att man kan ta mycket lite tvål, diskmedel etc för att få rent. Man kan uppleva att det känns som en ”fet hinna” på händer eller porslin när man tex diskar men det är inte fett utan mjukmedel från diskmedlet eller tvålen som inte behövs. Detta är bra. Spara på diskmedlet.
  • Trycket på vattnet kan komma att påverkas.
  • Vattnet från Bodalsverket är något gult i sin ton jämfört med Breviksverket då det finns humus i brunnen som tar sig genom filtret men vattnet har passerat järn och manganfilter samt UV filter så det är helt ofarligt att dricka. Är man orolig får man ta med vatten.

Vi uppdaterar löpande om tankbytet.

Vi förordar digital närvaro på årsmötet den 26 mars

På torsdagens årsmöte i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening förordar vi nu att ALLA deltar digitalt enligt tidigare nyheter här nedan. Speciellt viktigt är detta för gruppen 70+, vilket till exempel innebär att Föreningens ordförande Björn Jarlsäter deltar antingen via dator eller telefon. Vi minimerar dessutom det fysiska deltagandet från styrelsen på plats.

Varmt välkomna, glöm inte att anmäla er med namn och tomtnummer till kalle.lindholm@energiforetagen.se, med ärenderad (Subject) ”MSF årsmöte”, senast den 26 mars vid lunchtid.

Viktigt om vattnet, var hämta vatten och arbeten pumphus Brevikverket

Vi genomför nu ett byte av de gamla tankarna i Breviksverket, de är mycket gamla och innebär en säkerhetsrisk att rengöra. Tankbytet kommer innebära en del ändringar med vårt vatten under våren. Vi hoppas genomföra detta så snabbt som möjligt men under tiden:

HÄMTA VATTEN vid tappen vid gamla Kiosken/butiken eller på tappen på Bodalsverket, INTE Breviksverket. Detta är för er säkerhet samt för att inte störa grävningarna. Det grävs nära tappen och det kan eventuellt ske ras. Avspärrningar är uppsatta.

Nu är vattnet som vanligt men under själva tankbytet, vi meddelar när detta sker, kommer vi byta till Bodalsvatten. Detta pumpas då till övriga nät. Vattnet är från en annan brunn och kan smaka något annorlunda samt har lite mer humus än Breviks tre brunnar har. Detta är inte farligt men om du är orolig så bör du ta med dricksvatten. Den ledning som går mellan Bodal och Brevik är lång och oanvänd, test har visat att det bör gå bra men vi kommer eventuellt inte att ha lika bra tryck som vi brukar vid stora uttag. Under arbetets gång kan vattnet stängas av kort eller delar av, eller hel dag. Vi kommer i bästa möjliga mån annonsera om det på hemsidan.

Hemsidan kommer uppdateras löpande.

Olika webbläsare till stämman 26 mars

Den som väljer att medverka i stämman den 26 mars via webbläsare i den egna datorn ska veta att det finns flera sådana: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, och Microsoft Edge främst.

Alla lämpar sig inte lika bra för ett evenemang som detta. Om ni väljer att gå in via webbläsare så kan det vara bra att ha några stycken att välja bland.

Läs nyheterna nedan om årsmötet för att få en helhetsbild.

Delta i MSF:s årsmöte 26 mars på plats eller digitalt

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening har sitt årsmöte torsdagen den 26 mars hos Energiföretagen Sverige, Olof Palmes gata 31, 6tr (Norra Bantorget) med start klockan 18:00.

Ni välkomnas att delta på plats. Vi har dock full förståelse för att några kan välja att inte komma under rådande omständigheter. Därför finns möjlighet att delta via länk på flera olika sätt – från ett videosystem, eller via Skype eller med en vanlig webbläsare.

Skicka er e-mailadress till kalle.lindholm@energiforetagen.se med ärenderad (Subject) ”MSF årsmöte”, senast den 26 mars vid lunchtid – ange även namn och tomtnummer. En inbjudan sänds till er något senare med möjligheterna att ansluta till mötet på kvällen. Sändningen startar klockan 17:45.