Vattenprov november 

Vid senaste vattenprovet i november påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Breviksverket (som förser alla utom Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer from djur eller människa och troligen har ytvatten trängt in i en brunn. Vattnet bedöms av laboratoriet som ”tjänligt med anmärkning”, dvs det går att använda som dricksvatten. Om man är orolig kan man koka vattnet.
Anmärkning föranleder att man skall undersöka orsaken, första steget blir vi skall se vilken brunn som är källan samt vidta åtgärder.”

Risupplaget är stängt

Risupplaget är fullt och stängt. Tömning kommer att ske i vår när det torkat, per instruktion från flisentreprenören.

Observera att dumpning av ris i diket eller på infarten till upplaget är ej tillåtet.

Påminner om att fastighetsägare är ansvariga för var av dem anlitade entreprenörer som dumpar ris.

/Stefan Engström

Inget eldningsförbud på tomten

ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLMS LÄN
UPPDATERING 30 JULI

Eldningsförbudet gäller inte längre egen tomt.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet om nytt eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00.

Det nya beslutet innebär att du, under förutsättning att det sker på ett sätt som omöjliggör brandspridning får grilla på din egen tomt eller din innergård förutsatt att värden tillåter det. Detsamma gäller balkong/altan.

All grillning/öppen låga i naturen, i parker eller tex stranden är fortsatt förbjuden. Detsamma gäller campingplatser. Du får däremot använda gasköket inuti husvagnen/båten.

Det är tillåtet att röka utomhus, under förutsättning att ingen risk för brandspridning föreligger. Var extremt försiktig med var dina fimpar tar vägen. Vi vädjar till allmänheten att låta bli helt att röka på platser där en brand lätt tar fäste.

Brunnen Åkersberg är torr

Brunnen Brevik-Åkersberg är nu tom, var sparsam med vattnet! 
Brunnen i Brevik-Åkerberg är nu tom, det finns två ytterliggare brunar som fortfarande kan förse vattenverket i Brevik men belastningen på dessa ökar nu. Jag har själv inte sett det men har hört att det vattnas gräsmattor. Gör inte det, det är torrt och varmt men gräsmattan kommer igen i höst.

Regler: Vattnet är endast till för hushållsändamål. Det är förbjudet tex att använda vattnet till att fylla pooler, bevattna gräsmattor och använda vattnet till biltvätt. Skälet till dessa restriktioner är att dels skydda vattentäkterna och dels eftersom systemet inte är dimensionerat för att klara denna typ av laster.

Exempelvis så rymmer en pool mellan 1 000-50 000 liter vatten och att fylla den skulle tömma våra gemensamma tankar. Att bevattna gräsmattan drar upp till 1 000-3 000 liter/timme beroende på typ av slang och tryck.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet. Rapportera läckor, skaffa diskmaskin, använd högtryckstvätt vid båttvätt, spara regnvatten för bevattning, täta läckande kranar och låt inte vatten stå och rinna.

/Björn

Invigning 11/7 av Utsiktstornet på Telegrafberget

Den 11 juli kl 11:00 invigs vårt nya utsiktstorn uppe på södra skärgårdens högsta punkt, Telegrafberget i Mörbyfjärden. Härifrån ser man Huvudskär, Utö, Muskö och Dalarö!

Telegrafberget har en spännande historia: här fanns en optisk telegraf från början av 1800-talet till 1878. Johan Martin Lööf & Anders Lindberg-Lindevret från Tekniska museet berättar om den optiska telegrafens historia och Jörgen Strandberg från Ornö Fiber kopplar till modern telekommunikation.

Sång och musik av Kalle “Bellman” Lindholm.

Följ skyltning och röda snitslar upp på berget, som endast går att nå till fots. Det är i början en ganska brant stig som börjar i backen bortanför Stor-Brevik.
OBS! Parkera ej bilen på vägen, ställ den på parkeringen vid brevlådorna/återvinningsstationen, där finns gott om plats.

Utsiktstornet har byggts med ideellt arbete och stöd från Ornö Bygdemuseum, Länsstyrelsen i Stockholm och Haninge Kommun samt Ornö Fiber och Mörbyfjärdens Samfällighet.

Anders Willborg vid stigen upp till Telegrafberget

Henrik Ahlén beundrar utsikten över hela södra skärgården.

 

Ornös fina insjöar på muséet

Missa inte årets utställning på Ornö Museum om öns insjöar. Museet har även initierat en stor inventering av alla 14 insjöar.
Man kan  köpa ett ”stämpelkort” på museet och besöker sedan öns insjöar när det passar. Kul, lärorikt, cykel- och motionsvänligt! Museet har öppet 23 juni-19 augusti, tisdag-söndag 12:00-16:00

Vackra Hemträsk på norra delen av Ornö. Foto: Charles Listam