Omförrättningen – nu finns handlingar hos lantmätaren

Nu finns handlingarna att läsa på lantmäteriets webbplats inför mötet om omförrättning den 25 juni kl 16 i Haninge, Rudsjöterassen 2.

Gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/ och välj ”Lantmäteriförrättning – ansökan och pågående ärenden” (lila ruta).

Ni loggar in med e-legitimation eller lösenord. Vårt ärende heter AB156828, här hittar ni beskrivningar, förrättningskarta och ansökan.

Omförrättningen – kallelse till sammanträde med lantmäteriet den 25 juni

Alla fastighetsägare inom Mörbyfjärdens tomtområde kallas av lantmäteriet till möte den 25 juni kl 16:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun, Rudsjöterassen 2, Haninge (alltså INTE i Haninge kulturhus).

Kallelse har skickats ut med posten den 3/6. Det handlar om omförrättning, som främst berör vattenförsörjningen och hamnen i området.

Det är inget tvång att delta men frågor om anläggning som din fastighet kan ha del i framöver kan avgöras på mötet. Kan du inte själv delta så kan du ge någon fullmakt att företräda dig.

Sjösättningen 25 maj flyttad

Thomas Larsson har fått förhinder att medverka vid sjösättningen lördagen den 25 maj, därför måste vi måste flytta den till söndagen den 26 maj. Thomas kommer kontakta de två som redan är uppskrivna på listan i hamnen.

Sommarvattnet är på

Sommarvattnet är nu påslaget, det finns dock underhålls arbeten kvar samt några ventilbyten så enskilda fastigheter eller områden kan ha kortare avbrott.

Årets påslagande av vatten har även inkluderat renspolning av några system, detta kan med föra något konstig färg på vattnet i början. 

Vid spolning av ledningar i centralområdet har grus hittats i ledning och har lett till stop av vatten. Gruset kommer från Styrhyttens arbete när man grävt av ledningar och har legat i systemet. Detta åtgärdas i bästa förmåga men det är viktigt att förstå att inte går att förutsäga var det sker i centralområdet utan det sker vid stopp.

Vatten Bodal är nu tjänligt

Efter installation av extra UV filter samt diverse andra åtgärder har vi  bakteriefritt vatten från Bodalsverket (Bodal & Södra Storskogen). Det har troligen varit bra i minst tio dagar men det är den tid testet tar.

Vi har i dag (24/4) vidare rengjort tanken och hydrofor, service av filter kommer utföras i maj.

Björn Wennberg

Driftstörningar vid påslagning sommarvatten, tankrengöring och allmän våröversyn av vattennätet


”Veckan efter påsk kommer våra vattentankar rengöras, vattnet är då avstängt för de som får vatten från Breviksverket mellan 22 april kl 21 till 23 april kl 16. För Bodalverket är vattnet avstängt från 23 april kl 21 till 24 april kl 16. Vidare kommer ledningsnät spolas och sommarvattnet driftsättas så det kommer förekomma enskilda störningar över veckan i stort.


Spolning av ledningar och tankar kan medföra viss missfärgning i vattnet efter spolningarn, detta gäller specifikt för Centralområdet där ledningarna kommer spolas onsdag till fredag med tryckluft.
Vidare kommer ett antal äldre servisventiler att bytas.


Sommarvattnet skall vara på till Valborg.
Medan detta arbete pågår så kan man alltid hämta vatten i det ”andra” vattenverket. ”

Uppdatering otjänligt vatten från Bodalsverket

Våra entrepenörer installerade ett UV filter för cirkulation samt gjorde allmän översyn i bodalsverket samt satt en manschett på Bodalsbrunnen torsdag 21 mars. 
UV-filtret ligger på en cirkulerande slinga med tanken och dödar bakterier i vattnet om de finns. Det kommer ta ca 2 veckor att cirkulera tanken (cirkulerar man för fort är filtret inte effektivt). Efter det tar vi prov igen (tar ca 10 arbetsdagar att få svar). Det finns naturligtvis vatten att hämta i Brevik.
Manschetten i brunnen skall hindra ytvatten från att komma ner i brunnen, detta bör reducera mängden humus i vattnet och ge en bättre färg på vattnet.
Service av anläggningen kommer även utföras.