Underlag inför stämman finns nu på webben

Inför stämman i Mörbyfjärdens samfällighetsförening torsdagen 19 maj kl 18 finns nu handlingarna utlagda på vår webbplats morbyfjarden.se. Dessa har tidigare skickats ut postvägen till alla berörda.

Notera att även Underhålls- och förnyelseplan för vår samfällighet har lagts ut nu. Denna plan efterfrågades på förra årets ordinarie stämma. På stämman 19 maj tillkommer valberedningens förslag och revisionsberättelsen.

Läs handlingarna här. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel: 0705 66 45 29.

Vattenläcka på Stornäset – vattnet avstängt

Under fredag förmiddag (29 april) har en vattenläcka upptäckts på Stornäset, troligen kring tomt 53. En vattenledning går där under vägen och det är tyvärr inte enkelt att snabbt fixa. Troligen behöver vägen grävas upp samtidigt som framkomlighet måste garanteras. En vägplåt måste ordnas, sedan kan vattenläckan lagas.

Detta förväntas ta några dagar. Vattnet till Stornäset är avstängt tills läckan är lagad. Man hämtar enklast vatten vid tappen på Breviksverket tills problemet är avhjälpt.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel 0734-13 14 76

Årsmöte i samfällighetsföreningen 19 maj – även digitalt

Denna vecka landar inbjudan till årets stämma i Mörbyfjärdens samfällighetsförening i allas brevlådor. Ni välkomnas till ett fysiskt möte den 19 maj kl 18. På grund av ökad risk för smitta öppnar vi även upp för digitalt deltagande.

Vi har precis som Ornöfärjans samfällighetsförening valt att ha ett fysiskt möte då det är mycket trevligare att kunna träffas i verkligheten. Det är bland annat också lättare att särskilja talarna från varandra. Därför har medlemmarna kallats till estniska föreningen vid Norra Bantorget torsdagen den 19 maj kl 18.

Nu finns en ökad risk för smittspridning i samhället igen. Därför finns även möjligheten att delta digitalt via Teams i mötet. Anmäl er med namn och tomtnummer senast den 18 maj till kalle.lindholm@energiforetagen.se så får ni en länk i god tid före mötet.

Vår ambition är att ha mötena fysiskt i framtiden. Kanske är Ornö ett bra alternativ för plats. Det finns för övrigt väldigt många synpunkter på val av plats och teknik. Vi hoppas att årets möte ska falla de flesta inriktningarna i smaken.

Frågor kan tas med föreningens ordförande Björn Jarlsäter på tel: 0705-66 45 29.

Sjösättningsrampen stängs under renovering

Den 19 april startar renoveringen av sjösättningsrampen, som beräknas vara klart senast den 13 maj. Under tiden som renoveringen pågår går det inte att använda rampen. Om ni vill sjösätta i rampen innan den är renoverad måste ni göra det före den 19 april.

Under tiden som renoveringen pågår måste y-bommarna på plats I19 – I24 bort, eftersom vi tar hjälp från Kymmendö vars ponton med kran behöver lägga till vid vår brygga. Om ni inte har möjlighet att ta bort y-bommen själva så gör vi det. Vi märker dem och lägger upp dem i slänten.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08

Datum för sjösättningar och upptagningar i år

Årets båtsäsong står för dörren. Här är datumen för sjösättningar och upptagningar av båtar:

Sjösättningar: lördag 14 och 28 maj, klockan 10:00

Upptagningar: lördag 3 och 24 september, klockan 10:00

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08

Samfälligheten söker nu en kassör till styrelsen

Läget har förändrats vilket innebär att styrelsen för Mörbyfjärdens Samfällighet nu söker en ordinarie kassör.

Hör av er till föreningens ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29, eller valberedningens sammankallande Anders Sundqvist på 0768-51 21 94.

Samfälligheten söker ekonom till styrelsen

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening söker en person till styrelsen som kan stötta föreningens kassör i hanteringen av tomtområdets ekonomi.

Vi närmar oss årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening som genomförs den 19 maj. Till styrelsen söker vi nu en person med ekonomiprofil som ska stötta vår kassör i det löpande ekonomiarbetet. Uppgiften gäller främst att följa bokföring och bokslut som sköts av föreningens ekonomiska förvaltare Föreningshuset.

Hör av er till föreningens ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29, eller valberedningens sammankallande Anders Sundqvist på 0768-51 21 94. Frågor kan också ställas till föreningens kassör Helene Lilja på 0702-87 05 77.