Sommarvattnet

Sommarvattnet stängs av på Breviksängen idag 24 oktober, detta pga OBS grävningar.

Övriga kvarter försöker vi hålla öppna till höstlovet v44 om inte kylan tvingar oss stänga tidigare.

Sektion B