MIF TRIATHLON LÖRDAG 22 JULI , SE 2016 RESULTAT

TRIATHLON

Tävlingen äger rum lördagen den 22 juli och omfattar ca: 250 m simning, 8 km cykling och 3,2 km löpning. Minitriathlon, för 7 – 14 åringar, omfattar ca: 60 m simning, 1,5 km cykling och 1 km löpning. Start 14.00. Tävlingsavgift 50 kr för vuxna och 20 kr för mini triathlon. Se anslagstavlorna för mer information. Prisutdelning på MIF-festen kl 20.00.

OBS På cykelsträckan gäller obligatoriskt hjälmtvång.

Se resultat från 2016 här som uppladdning för Din egen träning för årets tävling! Triathlon2016nästanalla           TriathlonFlickor7-10år

 

Vill du ha fiber i sommar? Nästa chans blir 2018

Ornö Fiber planerar att “blåsa in fiber” under v27, dvs veckan efter midsommar. Anmäl därför din fastighet snarast möjligt till Ornö Fiber genom att maila till info@ornofiber.se om du vill ha tillgång till fiber under sommaren.

OBS! Nästa inblåsning sker först 2018.

Inom centralområdet så finns ju många gånger möjligheten att gräva för hand ”spadbredd och ca 30 cm djupt”.
Allt du behöver veta om grävning på den egna tomten samt installation i huset finns här på Ornö Fibers hemsida

PS. Ca 65% i Mörbyfjärden har hittills anslutit sig. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sin fastighet till Ornö Fiber till en låg, kraftigt subventionerad kostnad. Kontakta Ornö Fiber snarast om ni är intresserade. 

Nya vattenprover tagna

Nya vattenprover finns publicerade under vattensektionen. Vattnet är godkänt (tjänligt på fackspråk) men i vissa fall finns anmärkningar ute i ledningsnätet. Anmärkningar i ledningsnätet påvisar förhöjda halter av bakterier, vilket med största sannolikhet beror på tidigare avgrävningar/byte av ledningar och stillastående vatten under vintern. Proverna visade också att filtret inte fungerade som det skulle i Bodalsverket vilket vi redan misstänkte, detta är nu åtgärdat.

Ytterligare prover tas under i början på sommaren för att säkerställa att halten av bakterier gått nedan och att filter fungerar som de skall.

Sektion B Vatten

Vatten inför helgen – samtliga fastigheter

Vädermässigt var Kristihimmelfärdshelgen fantastisk däremot hade våra vattenverk det kämpigt. På lördagen så stannade Bodalsverket som i nuläget matar Bodal, Bodalsberget och Södra Storskogen. Då var tanken om 20 000 liter tom och verket stannade. Vi undersöker fortfarande orsaken till detta (tekniskt problem, läcka eller exceptionellt stort uttag). På söndag eftermiddag så stannade en av borrhålspumparna i Brevik, detta ledde till att en av två tankar snabbt tömdes (12 500 liter) då stannade en av Tryckstegringspumparna. Sent söndag kväll var bägge verk i drift igen och alla pumpar startade.

Vattenuttaget under helgen var nära i nivå med Midsommar och under lördagsdygnet förbrukades totalt 110 000 liter vatten. Vi vet att vi har en läcka som inte går att laga på den sista sommarvattenledningen i Breviksängen och denna kommer vi stänga inom kort. Under kommande nätter kommer vi försöka identifiera var eventuella läckor finns.

Sommarvatten status

Kolnäset har nu fått vatten. Detta tack vare att vi fått ett undantag kring kravet att besiktning skall ske innan vi kan gräva i området samt att vi prioriterat hårt.
För övriga utan vatten så påminner jag om mötet på söndag 28 maj. Det är inte tillåtet att själv röra ventiler i gatan och starta vatten. Frågor kring detta besvaras på söndag.
Däremot kan man med spade självklart gräva ner sin fiber om man önskar tidig påkoppling av fiber.
Mvh sektion B

Möte i Bygdegården 28/5 för de som saknar vatten

Söndag 28 maj 10:15-11:15 i Bygdegården håller vi möte för följande fastigheter:

Kolnäset, Fastigheter i centralområdet som beställt vintervatten samt följande fastigheter: 13,141,142,162,163,210, 227 och 229

Det är viktigt att ni tar er tid att delta. Vi har ingen möjlighet att individuellt informera er.

Mattias Nilsson och Björn Jarlsäter

Status vatten

Sommarvattnet är nu igång och bägge verken producerar vatten. I båthamnen, västra och östra delarna fungerar vattnet som det skall. I Kolnäset, fotbollsplan och Centralområdet är det mer problematiskt. Kolnäset saknar vatten. I stort samtliga fastigheter som har beställt Vintervatten i centralområdet saknar vatten.

Utöver detta så är det problem eller kommer bli problem att leverera vatten till följande fastigheter: 13,141,142,162,163,210, 227 och 229.  Dessa fastighetsägare bör maila mat_nils@hotmail.com med fastighetsnummer och kontaktuppgifter för vidare information.

Det är lite olika tekniska orsaker beroende på vilken fastighet det gäller.

Så fort vi har allmän information kommer vi meddela detta via hemsidan

Har du frågor kan du maila dessa till mat_nils@hotmail.com

Från en sliten Sektion B…

 

Vatten – båthamnen

Varför fanns det inget vatten i båthamnen under Påsken? Båthamnens vatten är en del av sommarvattennätet och vi försöker ha detta igång till Valborg.

Vi försöker om det är möjligt att starta Båthamnens vatten något tidigare. Men denna Påsk bjöd på minusgrader vilket gör att kopplingar som finns ovan mark fryser sönder även om delar av ledningarna ligger under mark.

Vi återkommer på hemsidan med information när Båthamnen har vatten!