Extrastämman den 21 oktober tog två beslut

Mörbyfjärdens Samfällighet hade en extrastämma den 21 oktober. Vid detta möte beslutades två saker:

  1. Nya stadgar är antagna enligt det underlag som skickades ut inför stämman. Den stora förändringen är att föreningens årsstämma kan hållas senast i maj månad istället för i mars som tidigare var fallet.
  2. Föreningen byter debiteringsprincip och kan nu debitera årsavgiften uppdelad på två tillfällen per år.

Läs protokoll från extrastämman på denna sida. Förslaget på nya stadgar har alla medlemmar i föreningen fått i utskicket inför extrastämman. De anslås på vår webbplats när de godkänts av Lantmäteriet.

Sommarvattnet stänger efter vecka 44

Sommarvattnet stängs av enligt plan direkt efter höstlovet, vecka 44, som avslutas söndagen den 7 november. Om det fryser på före det så kan en tidigare stängning bli aktuell snabbt. Det meddelas i så fall här på denna webbplats.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg på 0734-13 14 76.

Sjösättningsrampen är i dåligt skick – var försiktiga!

Var försiktiga när ni ska använda sjösättningsrampen för upptagning av båten. Plåtarna sitter löst och syllarna under plåtarna har flyttat på sig. En plåt på vänstra sidan (sett från land) har fått ett veck som vagnarnas hjul kan fastna emot.

Vi uppmanar därför till att ta det försiktigt när ni använder rampen. Vi ska bygga en ny ramp som blir klar till våren.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell, 070-716 24 08

Breviks brunnar OK efter klorering – verket kopplas in i veckan

Vi har tagit nya prover på vattnet från Breviks brunnar och det ser bra ut. Vi ligger under gränsvärdet som är mycket strängare än för enskild brunn.

Vattnet är därmed tjänligt. Då vi klorerat kan vattnet nog lukta lite ”badhus”, men det är inte farligt. Omkoppling från Bodalsverket till Breviksverket sker denna vecka som börjar 27 september.

Vi fortsätter att kvartalsmässigt mäta vattenkvaliteten i området.

Frågor: skicka SMS till vattenansvarige Björn Wennberg eller ring på 0734-131476.

Röjning av sly i hamnen 2 oktober

Lördagen den 2 oktober med start kl 10.00 ska vi röja i båthamnen, längs med strandlinjen från innerbryggan fram till seglarskolan. Detta för att öka sikten och därmed minska risken för båtstölder i framtiden. Dessutom för att det ska se trevligare ut.

Alla som vill och kan är välkomna. Ta gärna med er grensax, såg, motorsåg eller röjsåg. Annars finns det möjlighet att låna verktyg.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell, 070-716 24 08

Vattnet tas nu från verket i Bodal

Vi kopplar om så att hela nätet förses från Bodalsverket tills brunnarna i Brevik är i ordning. Vattnet är lite gulare på grund av det humusproblem vi har där.

Omkoppling sker alltså nu och det kan vara bra att spola igenom vatten i kranen ordentligt före användning.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel: 0734-13 14 76.

Vattnet från Breviksverket är otjänligt och ska kloreras

Vid nya prov bekräftades det att vattnet från Breviksverket innehåller koliforma bakterier och är otjänligt som dricksvatten. Det är typiskt från mark- och ytvatten som kommit ner i brunn. Vi ska snarast klorera brunnarna och ta nya vattenprov när det är genomfört. Vattnet från Breviksverket bör kokas om man ska dricka det.

Detta gäller alltså allt vatten i området utom vattnet från Bodalsverket, som idag betjänar Bodalsområdet. Man kan ta vatten från Bodalsverket, där tapp finns på nordvästra sidan på vattenverket.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg, tel 0734-131476

OBS: tillägg: vi arbetar just nu (förmiddag torsdag 16 sept) med omkoppling så att Bodalsverket försörjer hela området. Återkommer med mer info så snart det är klart.

Koliforma bakterier hittade i vattenposter

Vid vattenprov vecka 35 har laboratoriet hittat och bekräftat koliforma bakterier i proven ute i vattenposter som finns utomhus i området. Alla utom en var på tjänlig nivå (tomtägaren kontaktas separat).

Koliforma bakterier är generellt kopplade till djur och till exempel till ytvatten som runnit ner i brunnar. De prov som kommer direkt från brunnarna är däremot tjänliga men ute i området finns det som sagt högre halter.

Slutsatsen är att brunnarna är ok men att uttagsposterna antingen har fått föroreningar på sig. Alternativt så har vi fått föroreningar vid provtagningarna. Som första åtgärd ska vi göra omprov då det är lite märkligt att brunnar är ok men att uteposter har anmärkning.

Om du är orolig, har nedsatt immunförsvar, småbarn, bör vattnet kokas. Man kan alltid ringa mig, Björn Wennberg som har hand om vattenfrågor, på 0734 13 14 76. Svarar jag inte direkt så ringer jag upp senare.

Bodalsbryggan renoveras – begränsningar

Den 27 september börjar renoveringen av Bodalsbryggans första del med stenkistor. Det innebär att man inte kan gå ut på bryggan. Bryggan behöver vara tom från båtar, eftersom en stor arbetspråm ska in där.

Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren. Alternativa båtplatser kommer finnas, kontakta hamnkapten Roger Thunell vid behov på tel: 070-716 24 08.

Ornö Open 2021

ORNÖ OPEN GOLF gick av stapeln torsdag 5 augusti på Smådalarö Golf.
I strålande väder, som för övrigt varje år, samlades 16 golfande entusiaster. 

Grattis till den eller de som spelade på samma boll hela tävlingen igenom! Själv hade undertecknad förmågan att slå alldeles för många bollar ut i terrängen utanför banan…

Efter avslutad tävling räknades det poäng som kontrollerades även i år av Christer och Carin Sundbom. Tack för den ovärderliga insatsen! 
Så blev det prisutdelning. Felix Öiangen, yngste deltagaren och mitt barnbarn, räddade familjens ära genom att bli dagens vinnare och även genom att slå ”Närmast flagg”. Andra pris erhöll Werner A Petersen och tredje pris gick till Mikael Bergman. ”Längsta slag” lyckades Carin Sundbom och Mikael Bergman slå. STORT GRATTIS alla! 
Hela resultatlistan ser du här nedan tillsammans med några bilder.

Till sist vill jag meddela att jag nu lämnar över äran att arrangera Ornös trevliga och uppskattade golftävling till den eller de som känner sig hågade att ta över. Hör av er till mig och MIFs styrelse. 
Jag vill också meddela att, efter inköp av priser till vinnarna, går överskottet om 600kr till MIF.

Grattis igen alla! Jag och Kiki tackar för oss och önskar er alla en fortsatt trevlig sommar, för än är den ju inte över.

Tård Öiangen