Arbete på hamnplanens övre del

Den 8 juni startar arbetet med att göra iordning hamnplanens övre del – från infarten på mitten av hamnplanen och uppåt. Därför ska alla trailers och bockar med mera vara borta därifrån innan dess, annars flyttas de båtar som står kvar till den nedre delen av hamnplanen. Ställ i första hand era trailers hemma på den egna tomten eller mot bergväggen på hamnplanens nedre del i år.

Tanken med detta är att vi i fortsättningen bara ska sommarförvara trailers och bockar på den övre delen av hamnplanen och den nedre delen ska vara avsedd främst för bilparkering under sommaren.

Bästa hälsningar Roger Thunell, hamnkapten, roger.thunell@el-logik.com

Årets avier har skickats ut

I veckan har årets avier med avgiften till Samfälligheten skickats ut. Styrelsen ber dem som kan att gärna betala tidigare än den 30 april.
På grund av de stora nyinvesteringar som görs behöver kassan fyllas på.

Vi hoppas på förståelse för detta. Om du har frågor så kontakta gärna ordförande Björn Jarlsäter på 0705-66 45 29.

Handlingar från årsmötet utlagda

Nu finns de viktigaste handlingarna från samfällighetens årsmöte den 26 mars. Årets möte genomfördes digitalt på grund av rådande virusläge. Efter tekniska problem i början kunde mötet genomföras. Styrelsen tackar för att det gick att hålla mötet. Nu kunde en ny styrelse väljas och andra beslut tas som gör att drift och skötsel kan fortsätta enligt plan.

Protokoll och övriga handlingar finns här. Protokollet sätts också upp på anslagstavlan vid gamla affären i Brevik och finns tillgängligt hos alla styrelsens ledamöter och suppleanter.

I framtiden ska mötena givetvis vara fysiska men också erbjuda möjlighet att närvara digitalt. Styrelsen ser fram emot ett nytt och friskare verksamhetsår.

Ornöloppet 2020 inställt!

Tyvärr tvingas vi ställa in årets upplaga av Ornöloppet, på grund av rådande virus-smitta. Vi som arrangerar är hemskt ledsna men det kommer ett ljus efter detta. De som har anmält sig och betalat in pengar ska få dem åter.

Ha en motionsrik sommar ändå önskar loppets arrangörer.

Tidpunkter för sjösättning och upptagning av båtar

Vi har beslutat att bara ha två sjösättnings- och upptagningsdagar i år istället för tre, eftersom vi ändå oftast fått stryka en dag på grund av för få anmälningar. Det underlättar också att vi får fler vid varje tillfälle som kan hjälpa till och traktorn behöver inte komma för några få båtar.

I år kör vi lördagar enligt följande med start kl 10.00:
Sjösättning: 9 maj och 30 maj
Upptagning: 5 september och 26 september

Vatten avstängt till Centralområdet onsdag 25 mars samt vatten kommer från Bodalverket efter det

I samband med arbetet med tankbytet av de 50 år gamla tankarna i Breviksverket så kommer vi byta till försörjning från Bodalsverket. Detta innebär att:

  • Vattnet kort är avstängt kl 8 – 14 onsdag 25 mars (går att hämta vid Bodalsverket på tappen på pumphuset)
  • Vatten kommer efter det att komma från Bodalsverket och vattnet kommer vara MYCKET mjukt, detta innebär att man kan ta mycket lite tvål, diskmedel etc för att få rent. Man kan uppleva att det känns som en ”fet hinna” på händer eller porslin när man tex diskar men det är inte fett utan mjukmedel från diskmedlet eller tvålen som inte behövs. Detta är bra. Spara på diskmedlet.
  • Trycket på vattnet kan komma att påverkas.
  • Vattnet från Bodalsverket är något gult i sin ton jämfört med Breviksverket då det finns humus i brunnen som tar sig genom filtret men vattnet har passerat järn och manganfilter samt UV filter så det är helt ofarligt att dricka. Är man orolig får man ta med vatten.

Vi uppdaterar löpande om tankbytet.

Vi förordar digital närvaro på årsmötet den 26 mars

På torsdagens årsmöte i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening förordar vi nu att ALLA deltar digitalt enligt tidigare nyheter här nedan. Speciellt viktigt är detta för gruppen 70+, vilket till exempel innebär att Föreningens ordförande Björn Jarlsäter deltar antingen via dator eller telefon. Vi minimerar dessutom det fysiska deltagandet från styrelsen på plats.

Varmt välkomna, glöm inte att anmäla er med namn och tomtnummer till kalle.lindholm@energiforetagen.se, med ärenderad (Subject) ”MSF årsmöte”, senast den 26 mars vid lunchtid.