MSF söker en projektledare för utveckling av sommarvattennätet

Mörbyfjärdens samfällighetsförening (MSF) söker en driven och intresserad person för nödvändig förändring/utveckling av sommarvattennätet. Styrelsen ser en stor risk för höjda kostnader för sommarvattennätet som drabbar berörda hushåll om inget görs, med akuta reparationer samt återställande av mark och vägar.

Bakgrunden är det större vattenläckage som skedde på Stornäset i maj 2022, som berodde på mycket gamla och spröda ventiler. En inventering uppskattar att det finns ytterligare fem liknande ventiler på Stornäset och vi misstänker att det finns många fler kring Kolnäset och Näsudden i sommarvattennätet. Det finns flera sätt att gå tillväga för att lösa detta, med olika omfattning och kostnader.

Vi har sammanfattat situationen i en kort beskrivning där vi söker någon som kan hålla i arbetet. Läs närmare beskrivning av projektet här

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734-13 14 76.