Samfälligheten kallar till årsstämma 8 maj

Tisdagen den 18 april har brev skickats till alla boende i området med välkomsthälsning och kallelse till årsstämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Stämman sker måndagen den 8 maj klockan 18:00 hos Estniska föreningen, Wallingatan 34, 5 tr, i Stockholm nära Norra Bantorget.

I år skickas inte underlagen ut fysiskt. De mailas ut till dem som angett sin e-postadress till Föreningshuset SEDAB AB (vår administratör). Underlagen finns också utlagda på vår webbplats här.

Varmt välkomna till stämman den 8 maj. Frågor kan tas med föreningens ordförande Stefan Engström på tel 0709-28 67 09.