Risk för begränsad framkomlighet i tomtområdet

Vattenfall avser att starta en omläggning av kablage och bygga en ny kraftstation vid stickvägen mot Bruket och färjan. Detta kan under en tid innebära viss begränsad framkomlighet även på tomtområdets huvudväg. Start preliminärt denna vecka (vecka 42).

Frågor kan tas direkt med vägansvarige Mats Åkerlind på tel: 0703-81 00 87.