Anmäl er mejladress för utskick

Föreningshuset som sköter Samfällighetens administration och ekonomi saknar mejladress till 114 medlemmar i tomtområdet. Vi ber er därför att anmäla mejladressen så att vi kan göra billigare och snabbare utskick.

Anmäl till vår kassör Helene Lilja på mejadressen helenewsson@hotmail.com och ange namn samt fastighetsbeteckning; modell ”Sundby 7: XXX”.

Tackar på förhand från styrelsen i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening.