2023 års sjösättningsdagar och båtupptagningar

Det är nu klart vilka dagar som båtar läggs i och tas upp ur vattnet. Sjösättningsdagar är lördagarna den 6 maj och 27 maj, båda med start klockan 10:00. Upptagningsdagar för båtarna är lördagarna den 2 september och 23 september, också klockan 10:00. Vid andra upptagningsdagen sker iordningställande av vagnar, med mera, inför vintern.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell på 0707-16 24 08.