Historik

Här vill vi lägga in fina minnen från förr.
Om du har bilder med beskrivningar eller texter, artiklar om Mörbyfjärden genom tiderna, maila Henrik Ahlén på henrik@ahlen.nu