Vid nya prov bekräftades det att vattnet från Breviksverket innehåller koliforma bakterier och är otjänligt som dricksvatten. Det är typiskt från mark- och ytvatten som kommit ner i brunn. Vi ska snarast klorera brunnarna och ta nya vattenprov när det är genomfört. Vattnet från Breviksverket bör kokas om man ska dricka det.

Detta gäller alltså allt vatten i området utom vattnet från Bodalsverket, som idag betjänar Bodalsområdet. Man kan ta vatten från Bodalsverket, där tapp finns på nordvästra sidan på vattenverket.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg, tel 0734-131476

OBS: tillägg: vi arbetar just nu (förmiddag torsdag 16 sept) med omkoppling så att Bodalsverket försörjer hela området. Återkommer med mer info så snart det är klart.