Vid vattenprov vecka 35 har laboratoriet hittat och bekräftat koliforma bakterier i proven ute i vattenposter som finns utomhus i området. Alla utom en var på tjänlig nivå (tomtägaren kontaktas separat).

Koliforma bakterier är generellt kopplade till djur och till exempel till ytvatten som runnit ner i brunnar. De prov som kommer direkt från brunnarna är däremot tjänliga men ute i området finns det som sagt högre halter.

Slutsatsen är att brunnarna är ok men att uttagsposterna antingen har fått föroreningar på sig. Alternativt så har vi fått föroreningar vid provtagningarna. Som första åtgärd ska vi göra omprov då det är lite märkligt att brunnar är ok men att uteposter har anmärkning.

Om du är orolig, har nedsatt immunförsvar, småbarn, bör vattnet kokas. Man kan alltid ringa mig, Björn Wennberg som har hand om vattenfrågor, på 0734 13 14 76. Svarar jag inte direkt så ringer jag upp senare.