Den 27 september börjar renoveringen av Bodalsbryggans första del med stenkistor. Det innebär att man inte kan gå ut på bryggan. Bryggan behöver vara tom från båtar, eftersom en stor arbetspråm ska in där.

Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren. Alternativa båtplatser kommer finnas, kontakta hamnkapten Roger Thunell vid behov på tel: 070-716 24 08.