Det kom under onsdagskvällen den 11 augusti en rapport om missfärgat vatten på Näsängen, snabbt följd av ytterligare rapporter under torsdagen om kraftigt missfärgat vatten.

Missfärgningen försvann efter ganska ordentlig spolning av vattnet och vid kontroll av vattnet vid Breviks vattenverk kunde ingen missfärgning synas. Inga rapporter från andra områden försedda med vatten från Breviksverket rapporterades. Vi drar därför slutsatsen att något har legat i ledningarna och tryckts ut, eller lossnat när det kom in luft i systemet, eller att ledningarna stördes på annat sätt. De områden som rapporterade ligger på en egen ledning.

Vi har undersökt men hittar ingen bestämd förklaring. Vi vet av erfarenhet att det till exempel vid strömavbrott, eller när det kommer in luft i ledningarna, kan lossna eller tryckas med material i ledningar som legat där under lång tid.

Det som ligger i ledningarna är till största del mangan och järnoxid som kommer från det mangan och järn som finns naturligt i vattnet och faller ut när det pumpas upp från marken. Vi mäter halterna 4 gånger per år och det är godkända nivåer. Det mesta brukar samlas i den stora tanken som vi rengör en gång per år.

Om ni har missfärgningar, var vänlig spola i upp till ca 10 minuter och se om det försvinner. Försvinner det inte efter 10 minuters spolning kan ni maila mig på bjorn.wennberg@gmail.com.

Vattenprov togs senast måndag 10 augusti och vi återkommer med resultaten när vi fått svar.

Bästa hälsningar från vattenansvarige Björn Wennberg